De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Karakterisatie van KIR2DL4 polymorfismen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Karakterisatie van KIR2DL4 polymorfismen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Hematopoietische stamceltransplantatie is een behandeling voor onder andere patiënten met leukemie en lymfoma. Voor deze behandeling is een donor nodig. Het belangrijkste voor een donor is dat deze gematcht is met de patiënt op basis van het HLA repertoire. Omdat er allerlei immuunreacties op kunnen treden na de transplantatie is de balans tussen de patiënt- en donorcellen heel belangrijk. Afstoting van het transplantaat is een immuunreactie welke op kan treden na transplantatie. Een andere immuunreactie die op kan treden is het positieve graft versus leukemie effect. Hierbij elimineren de donor T cellen de achtergebleven leukemiecellen. Deze T cellen kunnen echter ook de gezonde cellen van de patiënt elimineren waardoor het ernstige graft versus host disease optreedt. Om graft versus host disease te voorkómen kunnen de T cellen uit het transplantaat worden verwijderd en later worden toegediend. Hierdoor neemt wel de kans op afstoting toe en het graft versus leukemie effect neemt af, waardoor de kans op recidieven toeneemt.

Natural killer cellen zijn cellen van het cellulaire immuunsysteem en ze omvatten 10-15% van alle lymfocyten. Karakteristiek voor de natural killer cellen is de missing-self hypothese. Dit wil zeggen dat een natural killer cel een cel doodt als deze geen of niet het juiste HLA molecuul tot expressie brengt. Natural killer cellen brengen verscheidene soorten receptoren tot expressie. Eén van die soorten zijn de KIR receptoren, welke het opvallendst zijn vanwege hun rol in de hematopoietische stamcel transplantatie. De KIR receptor is een transmembraan receptor en kan een inhiberende of activerende functie hebben. Er zijn 14 verschillende KIR receptoren bekend die ieder worden gecodeerd door een apart gen. Het KIR genotype is niet voor alle personen hetzelfde. Eén van de drie KIR receptoren die wel bij elke persoon aanwezig is, is KIR2DL4. KIR2DL4 is qua opbouw een uitzondering op de andere 13 KIR receptoren. KIR2DL4 heeft zowel inhiberende als activerende eigenschappen, maar welke functie KIR2DL4 precies heeft is niet bekend. Er kan onderscheid gemaakt worden in 23 KIR2DL4 allelen op basis van verschillende polymorfe posities.

Van andere KIRs is bekend dat de polymorfismen invloed hebben op de expressie van de receptor op de membraan. Over de invloed van de polymorfismen van KIR2DL4 op de expressie is nog niets bekend. Om hier meer over te weten te komen moeten de allelen eerst geïdentificeerd worden met sequence based typing. Dit is gedaan met DNA van patiënten en donoren en hierbij zijn nieuwe combinaties van polymorfismen gevonden. Ook zijn er nieuwe polymorfe posities gevonden. De sequentie van het hele gescheiden gen is nodig om deze nog onbekende allelen te kunnen submitten naar de database. Het verkrijgen van deze sequentie is het doel van het onderzoek. Dit doel werd geprobeerd te bereiken met RNA als uitgangsmateriaal, omdat daarin geen intronen aanwezig zijn. Het RNA werd omgezet in cDNA en geamplificeerd. Hierna werd het product gekloneerd om de allelen te scheiden en vervolgens kon de sequentie bepaald worden.

Bij het optimaliseren van de amplificatie bleken de primers, rePCR en het gebruik van een kit voor lange PCR producten cruciaal te zijn. De eerder gevonden onbekende allelen werden nog niet bevestigd. Wel werd er een andere nieuwe polymorfe positie gevonden. Ook werd er alternatieve splicing van het KIR2DL4 gen gevonden. Hierdoor waren gedeelten van exonen of hele exonen niet aanwezig of waren er zelfs gedeelten van intronen aanwezig. Dit heeft invloed op de expressie van de receptor. Mogelijk wordt de receptor niet tot expressie gebracht. Een andere mogelijkheid is dat de receptor wel tot expressie komt, maar dat er gedeelten missen waardoor deze niet (goed) functioneert. Er werden dus inderdaad aanwijzingen gevonden voor veranderde expressie van de verschillende allelen. Of dit ook werkelijk zo is zal met verder onderzoek moeten worden aangetoond.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBiologie en Medisch Laboratorium Onderzoek
AfdelingLife Sciences en Chemistry
PartnersUniversitair Medisch Centrum Utrecht
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk