De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Drempels slechten

Belemmeringen die lager opgeleiden ervaren als zij gebruik maken van publieke dienstverlening

Rechten:

Drempels slechten

Belemmeringen die lager opgeleiden ervaren als zij gebruik maken van publieke dienstverlening

Rechten:

Samenvatting

In de publieke dienstverlening gericht op de aanpak van schulden, werkloosheid en de inning van de eigen
bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en de wanbetalersregeling zijn lager opgeleiden
oververtegenwoordigd. Publieke dienstverleners hebben aandacht voor deze groep maar zijn ook zoekend wat
zij nodig heeft om haar weg in de verschillende voorzieningen beter te vinden. Om daar meer beelden bij te
krijgen heeft het lectoraat Schulden en Incasso van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool
Utrecht onderzoek gedaan. De onderzoeksvraag luidt: Welke belemmeringen ervaren specifiek lager
opgeleiden bij het gebruik van publieke dienstverlening op het terrein van sociale zekerheid en de financiële
kant van het gebruik van zorg en wat is de doorwerking van deze belemmeringen?

OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingKenniscentrum Sociale Innovatie
LectoraatSchulden en Incasso
Datum2020-02-01
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk