De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Is bracing kostenverspilling? : meerwaarde van bracegebruik na voorste kruisbandreconstructie.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Is bracing kostenverspilling? : meerwaarde van bracegebruik na voorste kruisbandreconstructie.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: Voorstanders geloven dat het gebruik van de braces na een voorste kruisbandreconstructie leidt tot verminderde laxiteit, verbeterde mobiliteit, verbeterde functie en daling van incidentie van nieuwe blessures.
Doelstelling: De kosten voor zowel revalidatie als functionele braces bedragen 1100-1200 euro. Om de aanzienlijke kosten voor de patiënt of verzekeringsmaatschappij te rechtvaardigen zal de meerwaarde van het gebruik van de braces bewezen moeten worden. Aangezien het gebruik van braces nog steeds tot discussie staat is de volgende vraagstelling geformuleerd: “Heeft het gebruik van revalidatie en functionele braces na een voorste kruisbandreconstructie via de bone-tendon-bone methode een meerwaarde op korte en/of op lange termijn?”
Methode: Ter beantwoording van de vraagstelling is een literatuurstudie uitgevoerd waarbij de volgende online databanken zijn gebruikt: Medline, Picarta, Cochrane library screening en Pedro. Er zijn 11 artikelen geincludeerd waaronder acht randomized clinical trials, een meta-analyse, een controlled clinical trial en een cohortonderzoek. Deze onderzoeken zijn beoordeeld aan de hand van de Pedro-score.
Resultaten en conclusie: Op basis van de resultaten uit de onderzoeken is het onduidelijk of het gebruik van revalidatie en/of functionele braces na een voorste kruisbandreconstructie via de bone-tendon-bone methode invloed heeft de incidentie van nieuwe blessures.
Verder laten de resultaten van de onderzoeken zien dat het gebruik van een revalidatie brace en/of een functionele brace na een voorste kruisbandreconstructie via de bone-tendon-bone methode niet leidt tot vermindering van laxiteit, verbetering van mobiliteit of een verbetering van de functie. Zowel op korte als op lange termijn is geen meerwaarde van de braces te constateren op de domeinen laxiteit, mobiliteit en functie. Gezien de kanttekeningen genoemd in de discussie dient deze conclusie met enige voorzichtigheid bekeken te worden.
Aanbevelingen: Bij verder onderzoek naar de incidentie van nieuwe blessures dient gelet te worden op de methodologische tekortkomingen die bij de bekeken onderzoeken uit dit artikel aanwezig zijn. Bij het voorschrijven van revalidatie en/of functionele braces na een voorste kruisbandreconstructie is grote terughoudendheid geboden in verband met de resultaten van dit artikel en de aanzienlijke kosten die het gebruik van functionele en revalidatie braces met zich meebrengen.
Trefwoorden: Anterior cruciate ligament, reconstruction, knee, braces, postoperative bracing.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2007
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk