De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Inspiratoire spierkrachttraining bij patiënten met COPD : effect op inspiratoire spierkracht, inspanningsvermogen, dyspneu en kwaliteit van leven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Inspiratoire spierkrachttraining bij patiënten met COPD : effect op inspiratoire spierkracht, inspanningsvermogen, dyspneu en kwaliteit van leven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doel: Op systematische wijze de effecten van IMT op inspiratoire spierkracht,
inspanningsvermogen, mate van dyspneu en kwaliteit van leven onderzoeken bij patiënten met
COPD.
Methode: Voor de selectie van literatuur is gebruik gemaakt van de databases van Pubmed,
Cochrane en PEDro en relevante referenties van gelijkende reviews. Methodologische kwaliteit
werd beoordeeld aan de hand van de PEDro-schaal en een best-evidence-synthese werd
toegepast.
Resultaten: Negen RCT’s en één CT werden gevonden. De methodologische kwaliteit was hoog.
Best-evidence-sythese toonde sterk bewijs in het voordeel van de trainingsgroep. Alle studies
toonden een significante toename in PImax. Vijf studies beschreven een significante toename in
loopafstand. In zes studies was sprake van significante afname van dyspneu. En zes studies
beschreven een significante verbetering van kwaliteit van leven na IMT.
Conclusie: Inspiratoire spierkrachttraining leidt tot een significante verbetering van inspiratoire
spierkracht, oefenprestaties, mate van dyspneu en kwaliteit van leven bij patiënten met COPD.
Verder onderzoek moet de effecten van IMT op lange termijn duidelijk maken.
Afkortingen: 6MWT: six minute walk test / ATS: American Thoracic Society / BDI: baseline dyspnea index /
COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease / CRDQ: chronic respiratory questionnaire / CT: clinical trial
/ (S)EMT: (specific) expiratory muscle training / FEV1: forced expiratory volume in 1 sec / FCV: forced vital
capacity / (S)(H)IMT: (specific)(high-intensive) inspiratory muscle training / PEmax: maximaal expiratoire
monddruk / PEP: peak expiratory pressure / PIF: peak inspiratory flow / PImax: maximale inspiratoire
monddruk / PIP: peak inspiratory pressure / Pthmax: maximal sustainable threshold pressure / POD:
perception of dyspneu / QoL: quality of life / RCT: randomized controlled trial / SPImax: maximal

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk