De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De SAP implementatie bij Smurfit Solidpack : consequenties en draagvlak

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De SAP implementatie bij Smurfit Solidpack : consequenties en draagvlak

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Er kan gesteld worden dat in bedrijfsleven verandering de enige constante is. Bedrijven moeten blijven ontwikkelen en innoveren om hun concurrentie positie veilig te stellen en uit te bouwen. In het tijdperk waarin we leven neemt PT technologie een belangrijke plaats in bij bedrijven, zo ook bij Smurfit.
Smurfirt heeft besloten om de bedrijfsinformatiesystemen bij de fabrieken in Europa te vervangen met het ERP systeem SAP R/3. In februari 2005 is er gestart met de SAP implementatie bij Smurfit Solidpack (massiefkarton verpakkingen) te Loenen

Dit rapport geeft een advies op de probleemstelling: Het projectmanagement van Smurfit Solidpack wil de verandering optimaal implementeren. Het projectmamgement heeft geen implementatiestrategie en onvoldoende inzicht in de consequenties en de verandering voor de organisatie.

De verandering bij Solidpack is getypeerd en komt overeen met "b1auwdrukdenken". Deze manier van denken houdt in dat er vooral materiegericht gewerkt wordt (maken van een blauwdruk). Er zijn 4 basisstrategieën, allen met een eigen invulling van de implementatiefacetten Het type implementatie basisstrategie die het best aansluit bij het implementatieproject bij Solidpack is de 'hitvoerings" en "vormgeving"strategie . In deze strategieën staat het "maak"aspect centraal (materiegericht werken). Uit onderzoek blijkt dat er geen of onvoldoende invulling is op de implementatiefacetten.

De consequenties van de implementatie van SAP bij Solidpack is dat de werkprocessen veranderen. Het onderzoek toont aan dat er werk verschuift op de afdeling verkoop. Het invoeren van orders door 3 medewerkers orderregistratie verschuift naar de binnendienst verkoopmedewerker. Consequentie hiervan is dat totaal ongeveer 1 FTE open komt te liggen bij de medewerkers van orderregistratie. Bij de medewerker die de calculaties maakt voor de offertes valt ongeveer 80% van de calculaties weg, wat gelijk staat aan ongeveer 0,3 FTE. De implementatie van SAP heeft geen invloed op de FTE's binnen expeditie. Wel zal er in de nieuwe situatie gewerkt gaan worden (heftruckchauffeurs) met scanners.

In de nieuwe situatie komt er ook werk bij namelijk SAP support door "Key users" en het invoeren/beheren van Masterdata.

Het advies op de implementatiefacetten is als volgt:
(alleen de kernpunten van het advies zijn opgenomen in de samenvatting)

Communicatie:
De onderzoeksresultaten wijzen uit dat er niet / nauwelijks gecommuniceerd wordt en dat de weerstand gemiddeld is. Het advies is om wel te communiceren! Regelmatig informeren en het doel duideiijk maken. Niet communiceren kan meer weerstand veroorzaken!

Training. (fase 2):
In de huidige planning zijn 25 opeenvolgende werkdagen toegekend aan &training ( 25*8 uur= 200 uw). Uiteraard zullen de reguliere werkzaamheden op verkoop uitgevoerd moeten blijven worden. Het advies is om de afdeling verkoop/ expeditie op te splitsen in twee groepen. Wanneer elke afdeling opgesplitst wordt in 2 groepen, kan er per roep een dagdeel (4 uur) aan training besteed worden Een groep die training krijgt in de ochtend en de andere groep In de middag. Dat betekent dat er per groep maximaal 100 uur (25*4 uur) aan training besteed kan worden.

Er zullen werkprocedures moeten komen voor het scannen. Wanneer handelingen met scanners niet volgend procedures worden gedaan, levert dat problemen op.

Geadviseerd wordt om SAP bij Solidpack pas te implementeren wanneer de problemen met de 'performance' (responstijden) van SAP bij de Golfbrtonfabrieken door SIS zijn opgelost. Een goede 'performance' is namelijk van cruciaal belang voor de acceptatie bij de medewerkers.

Afsluiten en evalueren:
Een project heeft altijd een vast eindpunt. Geadviseerd wordt om een tijdstip te kiezen om het project formeel af te sluiten. Geadviseerd wordt om een eindevaluatie af te nemen. Het eindevalueren van het project na een aantal weken van de afsluiting is nodig om te leren van wat er fout ging zodat het de volgende keer (nog) beter gaat.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingTechnische Bedrijfskunde
AfdelingEngineering en Design
PartnersSmurfit Solidpack
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk