De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenvatting

Eemfors is een organisatie in de groenvoorziening. De organisatie onderscheidt zich door sterk te focussen op het helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol in de organisatie. MVO kan onderverdeeld worden in drie dimensies. People, planet & profit. Eemfors heeft het gevoel sterk te staan op het gebied van 'people', en wil zich graag versterken op het gebied van 'planet'. Op dit gebied valt nog veel te doen zo is gebleken tijdens de stage.
Gemeenten eisen van leveranciers dat zij duurzaam leveren, een eis waar ook Eemfors mee geconfronteerd wordt. MVO moet daarom onderdeel gaan uitmaken van de beleidsvoering. Van daaruit kan er vervolgens gewerkt worden aan een maatschappelijk verantwoorder Eemfors en aan het versterken van het imago. Als organisatie met meer dan 600 medewerkers wil Eemfors haar grote verantwoordelijkheid nemen op het gebied van milieu. Ook zijn deze medewerkers onmisbaar in de beeldvorming van de organisatie. Om MVO een prominentere plek te geven in de organisatie is het noodzakelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen op te nemen in de bedrijfsvoering. Eemfors zal bovendien in de toekomst een veel actievere rol moeten toebedelen aan communicatie. Vooralsnog is gebleken dat communicatie intern/extern geen hoge prioriteit heeft. Hier zal een mentaliteitsverandering
plaats moeten vinden, omdat communicatie - met stakeholders - van groot belang is om het imago te verbeteren/versterken. Om positief in de publiciteit te komen zijn er bovendien acties nodig die de interesse opwekken van andere bedrijven om één of meer diensten van
Eemfors af te nemen. Klimaat-neutraal gaan is daar een voorbeeld van. De eerste stap is het opstellen van een 'footprint', waarmee inzichtelijk gemaakt wordt waar Eemfors zuiniger om kan gaan met energie. Eemfors' grootste klant, Gemeente Amersfoort, heeft al aangegeven dat er zeker vraag is naar een dergelijke dienst.
Wanneer je als organisatie klimaat-neutraal bent, zijn de diensten die geleverd worden dat ook. Door een 'footprint' te laten maken zet Eemfors de eerste stap richting klimaat-neutraal en kan hierdoor toenadering zoeken tot de [MVO] Koplopers van de provincie Utrecht, waar uiteindelijk 100 kleine en grote bedrijven bij aangesloten zullen zijn. Een duidelijk signaal naar buiten toe: "Wij zijn
bewust met maatschappelijk verantwoord ondernemen bezig!" Naast klimaat-neutraal zijn er nog talloze andere mogelijkheden, waarmee
Eemfors invulling kan geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en waar de organisatie tegelijkertijd haar imago mee kan versterken, mits er gecommuniceerd wordt!

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
PartnerEemfors BV, Amersfoort
Datum2010-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk