De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Licht- en lasertherapie bij hidradenitis suppurativa : exploratief literatuuronderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Licht- en lasertherapie bij hidradenitis suppurativa : exploratief literatuuronderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Hidradenitis suppurativa (HS), ook wel acne inversa genoemd, is een chronische, inflammatoire,
recidiverende, folliculaire huidziekte. De aandoening uit zich meestal tijdens of na de puberteit met
diepe, pijnlijke, ontstoken laesies in de gebieden waar zich apocriene klieren bevinden. De etiologie
betreffende HS is nog niet opgehelderd. Echter is wel bekend dat folliculaire plugging een belangrijke
rol speelt bij HS. Momenteel bestaan er dan ook uitsluitend symptomatische therapieën voor HS
zoals; chirurgische ingrepen en topicale, intralaesionale en systemische medicatie. In dit exploratief
literatuuronderzoek is meer gekeken naar de invloed van licht- en lasertherapieën op het ziektebeeld
HS. De onderzochte licht- en lasertherapieën behelzen; photodynamische therapie (400-700nm in het
zichtbare licht), diode laser therapie (1450nm) en Nd:YAG laser therapie (1064nm).
Photodynamische therapie (PDT) is een therapie waarbij een fotosensitiser (ALA/MAL) onder occlusie
wordt aangebracht en vervolgens aan een lichtbron wordt blootgesteld. Het werkingsmechanisme van
PDT bij HS is niet geheel bekend. Gedacht wordt dat de positieve effecten van PDT op acne, die
berusten op reductie van de sebumproductie, reductie van het aantal bacteriën en reductie van de
folliculaire plugging, ook een positieve invloed kunnen hebben op HS, dit is echter niet ondervonden.
Wat betreft de diode laser (1450nm) wordt gesuggereerd dat deze laser eigenschappen bezit om het
apocriene klierweefsel te vernietigen. Daarnaast is de diode laser succesvol gebleken bij de
behandeling van acne, waardoor gedacht wordt dat deze laser succesvol kan zijn bij HS. Ondanks
deze theorieën is bij HS maar een gedeeltelijke verbetering waargenomen.
Middels de Nd:YAG laser (1064nm) wordt significante verbetering in het ziektebeeld van HS
bewerkstelligd. De verbetering komt tot stand door ingrijping op de folliculaire units waardoor deocclusie
van de folliculaire plugging ontstaat, gevolgd door inflammatoire drainage.
Door het voorgaande samen te nemen zou geconcludeerd kunnen worden dat licht- en lasertherapie
effectief kan zijn bij HS. Dit is echter afhankelijk van het soort licht- of laserbron en de toepassing
hiervan. De Nd:YAG laser laat de meest doeltreffende resultaten zien. Echter is dit gebaseerd op een
beperkt aantal wetenschappelijke publicaties waardoor meer onderzoek noodzakelijk is. De andere
therapieën (PDT en diode laser therapie) kunnen niet uitgesloten worden betreffende de effectiviteit,
aangezien de onderzoeken naar deze therapieën nog veel methodologische tekortkomingen hebben
en weinig bewijskracht bezitten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingHuidtherapie
AfdelingParamedische Studies
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk