De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Klimaatadaptatie in Lelystad - Haalbaarheidsonderzoek van meekoppelkansen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Klimaatadaptatie in Lelystad - Haalbaarheidsonderzoek van meekoppelkansen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het klimaat veranderd. We merken het nu al, maar in de toekomst zal deze verandering alleen nog maar meer zichtbaar worden. Klimaatverandering zal leiden tot meer hittegolven, vaker extreme neerslag, en meer droogteperioden.
In 2012 is de Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening ingegaan waarin staat dat er jaarlijks een Deltaprogramma moet worden opgesteld. Hierin staat dat Nederland goed beschermd moet zijn tegen overstromingen, goed is aangepast aan extreme klimaateffecten en kan beschikken over een goede zoetwatervoorziening.
Om ervoor te zorgen dat Nederland als laagliggend en dichtbevolkt land op tijd adapteert is er besloten het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie te maken. De kern van dit plan is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht.
Eerste stap hierin is het in beeld brengen van de gevolgen van klimaatverandering.
Dit wordt gedaan door middel van een Stresstest. Hierbij worden potentiele kwetsbaarheden voor de klimaatthema’s: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming binnen een gebied geïdentificeerd. Op basis hiervan kan vervolgens een risicodialoog gevoerd worden met verschillende actoren.
Door het in beeld brengen van kwetsbaarheden kunnen risicogebieden gedefinieerd worden. Door onderzoek te doen naar de fasering van groot onderhoud kunnen er vervolgens meekoppelkansen worden vastgesteld. Dit zijn momenten waarop klimaatadaptieve maatregelen kunnen worden ingepast bij ontwikkelingen in de openbare ruimte.
Op basis van de risicogebieden en de meekoppelkansen zijn de wijken in de Atolwijk Oost gekozen als plangebied. Voor elke buurt is er vervolgens als advies gegeven welke klimaatadaptieve maatregelen mogelijk zijn. Aanbevolen is om in de buurten waar groenvakken aanwezig zijn zoveel mogelijk overtollig regenwater oppervlakkig te laten afstromen. Hiermee wordt regenwater gebufferd, wordt er vertraagd afgevoerd naar het regenwaterafvoer systeem en kan regenwater worden gebruikt in droge periodes.
In combinatie met het vergroenen van de openbare ruimte en de mogelijke toepassing van waterdoorlatende of waterpasserende verharding kan Lelystad haar openbare ruimte klimaatrobuust maken.
Er zijn vele maatregelen beschikbaar die in het algemeen toepasbaar zijn om de klimaatbestendigheid van een stad te vergroten. Klimaatbestendige ontwikkelingen vragen hierbij om een andere benaderingswijze dan traditioneel bij stedelijke ontwikkeling.
Om het klimaatbelang binnen de gemeentelijke organisatie op een goede manier te waarborgen is het essentieel om de bewustwording onder collega’s te vergroten en de risicodialoog te blijven voeren. Door integraal klimaatadaptatie op te nemen in beleid en het organiseren van kennisdeelsessies zal klimaatadaptatie meegenomen worden in het begin van het proces en nieuwe ontwikkelingen in de openbare ruimte.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingRuimtelijke Ordening en Planologie
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnerGemeente Lelystad
Datum2019-05-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk