De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De effecten van training bij patiënten met diabetes mellitus type 2

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De effecten van training bij patiënten met diabetes mellitus type 2

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: Diabetes is een chronische stofwisselingsziekte die zich kenmerkt door
herhaaldelijk verhoogde bloedglucosewaarden. Een belangrijk therapeutisch doel bij
patiënten met diabetes type 2 is glucosecontrole. Dit gebeurt door middel van medicatie
en voeding met als doel het verlagen van de bloedglucosewaarden. Ook lichamelijke
beweging speelt een belangrijke rol. Er werd aangenomen dat met cardiovasculaire
training de meest positieve effecten behaald konden worden bij patiënten met diabetes.
De laatste jaren zijn er ook onderzoeken gedaan naar de rol van krachttraining en een
combinatie van cardiovasculaire training en krachttraining.
Doel: Deze literatuurstudie onderzoek wat de effecten zijn van training op de HbA1c
waarden bij patiënten met diabetes mellitus type 2.
Methode: Er is gezocht in de digitale databanken Pubmed, Cochrane en Picarta.
Gebruikte zoektermen zijn Diabetes Mellitus type 2; Physical exercise; Cardiorespiratory
fitness; Aerobic training; Strengt training, HbA1c en combinaties van deze zoektermen.
Inclusiecriteria waren patiënten met diabetes type 2 , interventie bestaande uit een
trainingsprogramma, uitkomstmaat HbA1c. Exclusiecriteria waren diabetes type 2
patiënten met complicaties of comorbiditeiten. De indeling van het niveau van bewijs is
toegepast volgens de classificatie van het CBO. Tevens is er gekeken naar de
methodologische kwaliteit van de RCT’s door middel van de Pedro-score.
Resultaten: Er zijn acht artikelen gebruikt om de vraagstelling te beantwoorden. Eén
RTC onderzocht de effecten van cardiovasculaire training en vond significante dalingen in
de HbA1c waarden. Twee RTC’s onderzochten de effecten van krachttraining en vonden
significante dalingen in de HbA1c waarden. Een andere RCT vergeleek de effecten van
een krachttrainingprogramma met een cardiotrainingprogramma en vond alleen
significante dalingen in de HbA1c waarden bij de deelnemers aan het
krachttrainingprogramma. Eén RTC’ onderzocht de effecten van gecombineerde cardioen
krachttraining door middel van een circuitprogramma en liet ook significante dalingen
zien in de HbA1c waarden. Eén RCT vergeleek gecombineerde cardio- en krachttraining
met allebei de trainingen alleen en zag significante verschillen, de verschillen van
gecombineerde training met krachttraining waren het grootst. Daarnaast beschreef een
review significante dalingen van de HbA1c bij deelnemers door middel van lichamelijke
beweging. Eén meta-analyse vond kleine maar sigificante dalingen in de HbA1c waarden
bij deelnemers aan zowel cardiotrainingprogramma’s, krachttrainingprogramma’s en
gecombineerde oefenprogramma’s.
Conclusie / discussie: Zowel cardiotraining, krachttraining en een combinatie van beide
laten positieve effecten zien op de HbA1c waarden bij patiënten met diabetes mellitus
type 2. De effecten van gecombineerde cardiovasculaire en krachttraining zijn het grootst.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk