De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Herbestemming Overvecht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Herbestemming Overvecht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Veel naoorlogse wijken zullen de komende decennia in het kader van herstructurering worden gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw. Volgens de herstructureringsgedachte is eenzijdigheid in combinatie met lagere inkomens slecht voor de toekomst van een wijk. En dus moet zo'n eenzijdige wijk worden getransformeerd tot een andere, gedifferentieerde wijk waarin het ook voor midden- en hogere inkomensgroepen aantrekkelijk is zich er te vestigen. Een actuele hoofdgedachte bij gemeenten en corporaties luidt: sloop grote aantallen oude sociale huurwoningen en vervang ze door duurdere huur- en koopwoningen. Er worden echter grote vraagtekens gezet bij deze mogelijke oplossing. Een stad moet kunnen groeien en ook tijd krijgen om zich te ontwikkelingen. Deze gedachte leidde tot het doel van het onderzoek: Het ontwikkelen van alternatieven voor de sloop- nieuwbouw aanpak. Om tot een realistisch voorstel te komen is ingezoomd op een serie portiekflats in Overvecht. Overvecht heeft last van een slecht imago. Mensen vinden de gebouwen lelijk en de openbare ruimte rommelig en onveilig. De zittende bewoners hebben geen vertrouwen in positieve ontwikkelingen van de wijk en mensen van buiten Overvecht willen zich niet in deze 'flatwijk' vestigen. De herstructureringsopgave moet een duurzame verbetering van het imago teweeg brengen. Herstructurering is een langdurig proces en daarbij is een zeker startpunt zeer belangrijk. Niet alleen maar plannen maken, maar laten zien dat er serieus de ambitie is om de wijk weer een bloeiende toekomst te geven. Er is gezocht naar een zekere impuls om de start van de herstructurering te visualiseren. De impulsen geven bewoners een positief perspectief en laten zien dat er veranderingen gaande zijn. De impulsen leggen verborgen kwaliteiten van de wijk bloot en ontrafelen bestaande knelpunten. In het onderzoek is de impuls gevonden in een bijzonder bouwproject. Een impuls staat aan het begin van herstructureringsproces en moet dus snel gerealiseerd worden. Een impuls speelt daarom in op de wensen van zittende bewoners en eigenaar van de flat. Verder past de impuls in ieder stedenbouwkundig plan dat uitgaat van de bestaande flats en vormt het geen belemmeringen voor andere ontwikkelingen. De portiekflats vormen de basis van het plan. De problemen van de flat geven aanleiding tot verbeteringen. De nodige verbeteringen geven mogelijke kansen om extra kwaliteiten te introduceren. De bestaande woningen zullen op detailniveau moeten worden gemoderniseerd, terwijl de bestaande portieken aan structurele verbeteringen toe zijn. In het plan worden de portieken na modernisering veiliger, hebben ze een ruimtelijke uitstraling en voldoen ze geheel of gedeeltelijk aan het bouwbesluit. De modernisering van de portiek wordt benut om extra programma te ontwikkelen op de top van de flat. De top van de flat biedt fantastische kwaliteiten. Deze nieuwbouw moet zorgen voor een geheel vernieuwende uitstraling van de bestaande flat, en zorgt voor het vernieuwde imago van de flat. De nieuwbouw op de top vormt samen met de mogelijke nieuwbouw aan de portiek één toe te voegen achitectonisch element in de ruimte en gaat een relatie met de bestaande portiekflat aan. Een extra eis is dat het totale plan gerealiseerd kan worden terwijl de bewoners van de portiekflat in hun woning kunnen blijven wonen en dat de modernisering niet een enorme huurverhoging tot gevolg heeft. De bewoners zullen medewerking verlenen aan een plan dat hun flat op meerdere manieren verbetert en dat zorgt voor een snelle uitvoering van het plan.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2004
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk