De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een conservatief behandelbeleid voor de terugkeer van atleten met chronische liesklachten op het voormalige sportniveau.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een conservatief behandelbeleid voor de terugkeer van atleten met chronische liesklachten op het voormalige sportniveau.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: Chronische liesblessures hebben een aandeel van 15% in alle sportblessures. De ernst kan soms zodanig zijn dat ze kunnen leiden tot beëindiging van sportcarrières. De biomechanica van het bekken speelt een belangrijke rol bij chronische liesblessures. Welke rol dit speelt binnen de conservatief behandelbeleid is nog onduidelijk.
Doel: De doelstelling van deze literatuurstudie is om inzicht te geven in de conservatieve behandelmogelijkheden die leiden tot klachtenvrije terugkeer op het voormalige sportniveau bij atleten met chronische liesklachten en de tijdsduur van de revalidatie. Hierbij wordt primair gekeken naar de terugkeer op het voormalige sport. Secundair wordt gekeken naar de behandelduur van het conservatieve behandelbeleid en de mogelijke kans op een recidief van klachten.
Methode: In de digitale databanken: Medline, Pubmed, PEDro, Embase en Science Direct is gezocht naar geschikte publicaties. Inclusie en exclusie criteria zijn gehanteerd op basis van de vraagstelling voor de selectie van de publicaties. De geïncludeerde literatuur is op methodologische kwaliteit beoordeeld middels Boutron e.a., (2005) en de Quality checklist voor case series (NCBI).
Resultaten: De literatuurstudie maakt gebruik van drie Randomized Clinical Trials en twee case studies. Hierin komt naar voren dat een conservatief behandelbeleid waar oefentherapie deel uitmaakt van de behandeling een significante verbetering optreedt voor de terugkeer op het voormalig sportniveau bij atleten met chronische liesklachten ten opzichte van een behandelbeleid zonder oefentherapie(14%). Twee randomized clinical trials beschrijven dat 50% tot 79% van de atleten terug komt op het voormalige sportniveau in gemiddeld 13 en 18 weken na aanvang met een conservatief behandelbeleid met daarin oefentherapie. De case studies geven percentages van 50% en 79% voor een klachtenvrije terugkeer in 20 weken. Een case studie beschrijft dat 26% van de atleten een recidief doormaakt.
Conclusie: Een conservatief behandelbeleid bij chronische liesklachten bij sporters heeft een positief effect op de terugkeer op het voormalige sportniveau. Exacte cijfers zijn op basis van methodologische inconsistenties binnen de kwalitatief hoogstaande bronnen niet te beschrijven. Een behandelbeleid wat uit elementen, of geheel uit oefentherapie bestaat, heeft hierin een positief significant effect ten opzichte van een passief behandelbeleid op de terugkeer op het voormalig sportniveau. Geschat wordt dat ongeveer 50% van de atleten klachtenvrij terugkeert op het voormalige sportniveau in gemiddeld minimaal 13 weken. Van de atleten ondervindt 26% een recidief.
Zoektermen: Chronic groin pain, athletes, conservative treatment, return to pre-injury sports level

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk