De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Handboek lozingen: gemeente Veenendaal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Handboek lozingen: gemeente Veenendaal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In hoofdstuk 1 van dit rapport staat de inleiding. In de inleiding wordt even kort ingegaan op het hoofdonderwerp waar dit gehele rapport is gebaseerd. Het gaat om afvalwater in de Wet milieubeheer en de koppeling met de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Er wordt in de inleiding aangegeven waarom voor dit onderwerp is gekozen en welke problemen de gemeente kent op het gebied van dit onderwerp. Vervolgens wordt de doelstelling uitgelegd. En tot slot wordt aangegeven waar, alles dat besproken is in de inleiding, is te vinden in het rapport.
Hoofdstuk 2 geeft in het kort een overzicht van de verantwoordelijkheden, op het gebied van lozingen, van verschillende overheidsorganisaties.
In hoofdstuk 3 wordt gekeken hoe afvalwater wordt geregeld door de Wet milieubeheer. Er wordt hier onderscheid gemaakt tussen meldingsplichtige inrichtingen en vergunningsplichtige inrichtingen. Bij de vergunningsplichtige inrichtingen wordt ook nog onderscheid gemaakt tussen bedrijven die een vergunning hebben voor de Wet milieubeheer maar niet voor de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en bedrijven die een vergunning hebben voor de Wet milieubeheer en een vergunning hebben voor Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de stand van zaken bij de gemeente Veenendaal. Dit hoofdstuk is expres toegevoegd om de doelstellingen voor de afstudeeropdracht niet uit het oog te verliezen.
In hoofdstuk 5 staan de resultaten van het onderzoek naar de aanwezigheid van lozingsvoorschriften in de milieuvergunningen. Hieruit is op te maken hoeveel vergunningen de gemeente Veenendaal tot nu toe heeft voorzien van een hoofdstuk met afvalwatervoorschriften. Ten tweede is te zien of de juiste combinaties van lozingsvoorschriften wordt gebruikt om te voldoen aan de vangnetbepaling.
Tot slot is in hoofdstuk 6 een beleidsvoorstel geschreven voor lozingen vanuit niet-inrichtingen. Er is hier ingegaan op het landelijke beleid. Ten tweede staat er nieuw stuk uit te voeren beleid beschreven voor een drietal types van niet-inrichtingen. Het gaat om lozingen: 1. vanaf een straatkolk op de riolering, 2. vanaf gevelreinigingen en 3. vanaf bronneringen die lozen op een straatkolk.
Omdat er moeilijk op deze drie lozingstypen is te handhaven, zijn er nieuwe voorschriften bedacht om op te nemen in de APV van Veenendaal. Hierdoor wordt het mogelijk om direct strafrechtelijk in te grijpen. Hierbij kunnen de gemeentelijke opsporingsambtenaren een bijzondere rol spelen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingMilieukunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2004
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk