De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het product: landelijk 'samen wonen'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het product: landelijk 'samen wonen'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

MRE Development ontwikkeld op agrarisch grondgebied, kleinschalige nieuwbouwprojecten met het concept; Landelijk ´samen wonen´. Een belangrijk aspect binnen dit concept is ´bied de boer een tweede leven´.

In Nederland zijn veel agrarische bedrijven die stoppen met het beroep boeren. Dit komt doordat boeren te maken hebben met milieu- en overheidseisen. Daarom bied MRE Development boeren het product Landelijk ´samen wonen´. Om boeren niet verder in het nauw te drijven willen wij boeren de mogelijkheid bieden om mee te verdienen aan nieuwbouwprojecten op het landelijke gebied. Met deze winst kan de boer een nieuwe start maken. Een belangrijk thema binnen de onderneming is dan ook ´bied de boer een tweede leven´.

Het product landelijk ´samen wonen´ bied aan iedereen de mogelijkheid om landelijk te wonen. MRE Development wil binnen het plan zorgen voor huisvesting voor verstandelijke gehandicapten en bedrijfsverzamelgebouwen. Voor huisvesting van verstandelijke gehandicapten willen wij bijvoorbeeld de franchise organisatie Thomashuis integreren. Dit zijn zelfstandige ondernemers die zorgen voor ongeveer 6 á 8 verstandelijke gehandicapten. De ondernemers - meestal een echtpaar met een gezin - worden door de verstandelijke gehandicapten betaald.

Op het agrarische grondgebied gaan wij functieverandering toepassen. Gebouwen met een agrarische bestemming kunnen hergebruikt worden bij functieverandering. Om functieverandering toe te passen, stelt de provincie en de gemeente nadere eisen. Globaal wordt de totale oppervlakte van alle bedrijfsgebouwen, schuren, stallen en bedrijfsgebouwen exclusief de bedrijfswoning gedeeld door vijftig procent. Hetgeen wat men overhoudt aan oppervlakte tot 350 m², 500 m² en 750 m² afhankelijk van locatie en type nieuwbouw, kan men gebruiken voor functieverandering. De overige gebouwen waar geen functieverandering toegepast mag worden, moet worden gesloopt. Het is ook mogelijk om alle gebouwen te slopen en vervolgens nieuwbouw te realiseren.

Het onderzoek zal zich richten op een aantal punten. Een belangrijk punt voor het onderzoek is om te weten of boeren geïnteresseerd zijn in het product Landelijk ´samen wonen´. Daarbij zal onderzocht moeten worden welke mogelijkheden er zijn voor MRE Development op het agrarische grondgebied. De opstartfase van de onderneming zal begonnen worden met de agrarische bedrijven in de gemeente Montferland. Een ander belangrijk punt is, dat de mogelijkheden vanuit gemeentelijk niveau worden bekeken. Met een voorbeeld exploitatie worden de kosten en opbrengsten globaal weergegeven. Dit om een indruk te kunnen krijgen hoeveel winst boeren kunnen krijgen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwtechnische Bedrijfskunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk