De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het kan beter! Project gericht op de kwaliteitsverbetering van het behandeltraject van thuiswonende ouderen die een antidepressivum gebruiken.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het kan beter! Project gericht op de kwaliteitsverbetering van het behandeltraject van thuiswonende ouderen die een antidepressivum gebruiken.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit project begint met een praktijkgericht onderzoek en een literatuur onderzoek gericht op de medicamenteuze behandeling van thuiswonende ouderen die een antidepressivum gebruiken. Hieruit blijkt dat medicatie-ontrouw een veelvoorkomend probleem is
waardoor er een groot risico ontstaat voor toenemende gezondheidsproblemen voor de doelgroep.
Ook blijkt dat er in de praktijk van de sector ouderen van het RIAGG IJsselland te weinig aandacht aan dit probleem besteed wordt.
Op basis van deze bevindingen wordt er een voorstel gedaan om de signalering van medicatie-ontrouw binnen het huidige traject te implementeren. Hiervoor wordt een meetinstrument, de DAI 10 gebruikt. Deze richt zich op één van de beïnvloedende factoren van medicatie-ontrouw, namelijk de denkwijze van de patiënt ten aanzien van medicatie. De implementatie zal in de vorm van een pilot-project gestalte krijgen.
Uit het praktijkgericht onderzoek komt daarnaast naar voren dat er geen constant zorgaanbod geboden wordt aan de doelgroep en dat de huidige interventies weinig transparant zijn. Om die reden wordt er ook een plan geschreven voor een kwalitatieve verbetering van het totale behandeltraject van ouderen die een antidepressivum gebruiken.
Dit alles resulteert in het uiteindelijke doel van dit project, een optimalisering van de medicamenteuze behandeling van thuiswonende ouderen die een antidepressivum gebruiken waardoor de signalering van medicatie-ontrouw eerder plaats vindt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingVerpleegkundige Studies
PartnersRiagg Ijsselland
Jaar2007
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk