De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Huidtherapeutische zorg bij de oncologische patiënt in de palliatieve fase : een onderzoeksrapport

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Huidtherapeutische zorg bij de oncologische patiënt in de palliatieve fase : een onderzoeksrapport

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is het vergroten van de kennis over de palliatieve zorg van een oncologische patiënt. De onderzoeksvraag hierbij luidt: Kan door huidtherapeutische zorg de kwaliteit van leven van de oncologische patiënt in de palliatieve fase verbeterd worden?
Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is er gekozen voor literatuuronderzoek en interviews. Binnen het literatuuronderzoek is er gebruik gemaakt van deelvragen. Deze geven inzicht in de palliatieve zorg van de oncologische patiënt. Daarnaast geven de interviewvragen weer welke rol de huidtherapeut binnen deze zorg zou kunnen spelen. Om antwoord te krijgen op de interviewvragen is er contact opgenomen met drie verschillende disciplines die ervaring hebben met oncologische patiënten in de palliatieve fase. Onder deze disciplines waren drie oncologieverpleegkundigen, zeven huidtherapeuten en een oncoloog.
Binnen de palliatieve fase zijn een aantal regelmatig voorkomende klachten die een overlap hebben met het werkgebied van de huidtherapeut. Daarnaast zijn er aandachtspunten waar de huidtherapeut rekening mee moet houden wanneer hij/ zij een oncologische patiënt in de palliatieve fase onder behandeling heeft. De volgende klachten en aandachtspunten zijn uit de literatuur en de interviews naar voren gekomen: oedeem, wonden, pijn, vermoeidheid, misselijkheid, jeuk, irritatie, verminking (door ulceraties) en geuroverlast.
Uit de interviews blijkt dat er nog steeds disciplines uit de palliatieve zorg niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden van de huidtherapeut. Een oncoloog gaf aan dat er nieuwe medicatie is (bij immunotherapie) die acneachtige huidklachten veroorzaakt. Deze worden momenteel behandeld door een dermatoloog. Daarnaast ziet hij regelmatig klachten als oedeem. De oncoloog die wij hebben geïnterviewd, gaf aan niet bekend te zijn met de huidtherapeut. Hij zou wel open staan voor een samenwerking, maar dan moet hij wel eerst overtuigd worden van de meerwaarde van de huidtherapeut.
Een probleem waar de verpleegkundigen bijvoorbeeld tegenaan lopen is oedeem. Momenteel wordt dit zoveel mogelijk zelf opgelost of wordt er een fysiotherapeut ingeschakeld. Het aantal fysiotherapeuten dat gespecialiseerd is in oedeem, blijkt echter niet toereikend te zijn. Huidtherapeuten hebben vaak veel ervaring met oedeem en kunnen bijvoorbeeld ook manuele lymfedrainage toepassen dat als gunstig bij-effect vaak ook nog jeuk en pijn doet afnemen.
Belangrijk is om voor ogen te houden dat de behandeling reëel moet zijn bij de levensverwachting van de patiënt. Om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van de palliatieve oncologische patiënt dien je te weten waar je rekening mee moet houden en wat dit behandelingstraject anders maakt dan dat van een curatieve patiënt. Hier zijn echter nog geen specifieke huidtherapeutische protocollen of richtlijnen voor beschikbaar.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingHuidtherapie
AfdelingParamedische Studies
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk