De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Balanceren in het dilemma autonomie versus verbondenheid

Een voorstel voor een interventie voor volwassen psychiatrische patiënten die zoeken naar balans in het dilemma autonomie versus verbondenheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Balanceren in het dilemma autonomie versus verbondenheid

Een voorstel voor een interventie voor volwassen psychiatrische patiënten die zoeken naar balans in het dilemma autonomie versus verbondenheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Master Advanced Nursing Practice, module Ontwerpgericht praktijkgericht onderzoek, Specialisatie Geestelijke gezondheidszorg;

Samenvatting
Probleem:
Autonomie en verbondenheid zijn belangrijke basisbehoeften die in competitie en synergie,
onder invloed van hechting, gender en cultuur, onze coping bepalen en uiteindelijk grote
invloed hebben op psychische gezondheid en kwaliteit van leven. Het is onduidelijk welke
interventie mensen met psychiatrische klachten helpt naar meer balans in het dilemma
autonomie versus verbondenheid in de ambulante psychiatrische praktijk van Molemann
Mental Health.

Doel:
De ontwikkeling van een interventie voor volwassen psychiatrische patiënten die zoeken
naar balans in het dilemma autonomie versus verbondenheid in de ambulante psychiatrische
praktijk van Molemann Mental Health.

Methode:
Er werden 3 databronnen geraadpleegd. Namelijk: literatuur, zorgaanbod van andere
instellingen en zorgaanbod van Molemann Mental Health. Naar aanleiding van het
onderzoek naar het zorgaanbod bij Molemann Mental Health vond een participerende
observatie plaats van de autonomie versterkende groepspsychotherapie, gecombineerd met
een voor- en nameting en een progressiemeting per sessie. Daarbij werd gebruikt gemaakt
van de Brief Symptom Inventory en de Client Directed Outcome Informed.

Resultaten:
Vanuit de literatuur kan geconcludeerd worden dat aandacht voor het dilemma de psychische
gezondheid verbetert. De literatuur geeft geen antwoord op de vraag of de kwaliteit van
leven daarmee ook verbeterd wordt. Vanuit het grote verband tussen psychische gezondheid
en kwaliteit van leven ligt dit wel voor de hand. De enige interventie die aansluit bij het thema
van deze masterthesis is de autonomie bevorderende groepspsychotherapie die aangevuld
met elementen vanuit de literatuurstudie een nieuwe interventie vormt, namelijk: Balanceren
tussen autonomie en verbondenheid. Balans in autonomie en verbondenheid bevorderende
groepstherapie.

Conclusie:
De kracht van het onderzoek is dat er voor dit belangrijke maar ook lastig te kaderen
onderwerp nu een concrete interventie is ontwikkeld, wat bijdraagt aan de verduidelijking van
de meerwaarde van de verpleegkundig specialist GGZ bij innovatieontwikkeling en anderen
inspireert om fundamentele onderwerpen praktijkgericht te onderzoeken. De interventie
vertaalt de problemen van mensen naar een universeel thema wat naast verbeterde
patiëntenzorg bijdraagt aan de-stigmatisering. De interventie is kosteneffectief en draagt bij
aan zelfredzaamheid. In de loop van 2016, 2017 en 2018 zal de interventie verder ontwikkeld
worden. Aanpassingen op levensfase zijn nodig om de interventie toe te kunnen passen in
de jeugd- en ouderenzorg. Het is belangrijk ook fundamenteel kwalitatief onderzoek te doen
naar de beleving van mensen rondom het thema autonomie en verbondenheid.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingVerpleegkundige Studies
PartnersMolemann Mental Health
Datum2016-08-22
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk