De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Living apart together : multifunctioneel ruimtegebruik en de integratie van commercie in het ziekenhuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Living apart together : multifunctioneel ruimtegebruik en de integratie van commercie in het ziekenhuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Living apart together is een onderzoek over het integreren van verschillende zorggerelateerde functies in een multifunctionele ruimte. Het gaat over de integratie van commercie in het ziekenhuis en over hun relatie.
Meander Medisch Centrum is een ziekenhuis met ambities. De huidige Amersfoortse locaties voldoen niet meer en worden vervangen door nieuwbouw.
Voor het nieuwe Meander dient een programma van eisen (PVE) opgesteld te worden. Dit programma van eisen moet vragen over een aantal opgestelde thema’s beantwoorden.
In veel bestaande ziekenhuizen is in de loop der jaren een tekort aan ruimte ontstaan.
Gezamenlijk gebruik van ruimte zal ook in de toekomst noodzakelijk zijn om schaarste en dure vierkante meters te sparen. Dit heeft veel impact op de werkwijze en motivatie van mensen. In het kader van gezond, veilig en duurzaam bouwen verwacht Meander Medisch Centrum hier uitspraak over. Het is dus belangrijk dat in een vroeg stadium nagedacht wordt over uitbreiding, of beter gezegd inbreiding.
Om een antwoord te geven op deze wens, is onderzoek gedaan naar het flexibel integreren op een duurzame multifunctionele afdeling in een ziekenhuis.
Met de uitkomst van dit onderzoek wordt aan Meander advies gegeven over multifunctioneel ruimtegebruik. Het onderzoek zelf is opgebouwd uit een aantal deelvragen die in de hoofdstukken worden beantwoord. Deze deelvragen hebben als doel, argumenten te geven aan het antwoord op de hoofdvraag.
In dit rapport worden eisen opgesteld voor de minimale ruimtebehoefte per kamer.
Dit is nodig om te kunnen bepalen wat de ideale afmetingen zijn van een ruimte, zodat de flexibiliteit en daarmee multifunctionaliteit zo optimaal mogelijk is.
Op de, uit de hierboven staand onderzoek verkregen, conclusies, wordt per functie suggesties gedaan voor efficiënte afdeling indeling. Voor dit onderzoek worden drie functies onderzocht. Dit zijn de poliklinische functie, de zorggerelateerde bedrijfsfunctie en de zotel/verzorgingsfunctie. Deze zijn gekozen omdat ze een uiteenlopende functie hebben en zo de multifunctionaliteit verhoogd wordt.
Ook worden er aan de hand van een aantal thema’s, criteria opgesteld. Deze criteria geven precies aan waar de multifunctionele ruimte op het gebied van flexibiliteit, functionaliteit, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid aan moet voldoen
In het rapport is bepaald wat voor het ziekenhuis de te verwachte investering is in 2008 en is onderzocht wanneer, bij verhuur, deze investering terug verdiend kan worden.
In het laatste resultaten hoofdstuk is gebruik gemaakt van een SWOT-analyse en een STEP-analyse om naast de meer bouwkundige eisen ook te onderzoeken of het idee bedrijfskundig haalbaar is.
Om tot een eindconclusie te komen is vooral veel gebruik gemaakt van literatuurstudies. Daarnaast hebben discussies plaatsgevonden met experts op het gebied van ziekenhuisbouw en met medestudenten bouwkunde om zo tot een beter eindresultaat te komen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
AfstudeerorganisatieMeander Medisch Centrum
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk