De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Reconstructie A2, knooppunt Everdingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Reconstructie A2, knooppunt Everdingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De verbreding van de hoofdrijbaan A2, ter hoogte van knooppunt Everdingen, is door de kruising met
de A27 een complex project. De huidige indeling van de hoofdrijbaan A2 bestaat uit twee rijstroken en
een vluchtstrook per rijrichting. De kruising tussen de A2 en A27 bevat drie kunstwerken. Twee van de
drie kunstwerken beschikken niet over voldoende overspanninglengte om het gewenste aantal van
drie rijstroken en één vluchtstrook per rijrichting te overbruggen. De door de opdrachtgever
(Rijkswaterstaat) gestelde eisen met betrekking tot minimale verkeershinder resulteren in een
uitvoeringsmethode waarbij sterk rekening gehouden dient te worden met de af te wikkelen
verkeersintensiteit.
Het door de opdrachtgever vastgestelde tracé is in een digitaal bestand meegeleverd met de
contractstukken. Desalniettemin is een variantenstudie gedaan naar de mogelijk te situeren
verbindingslussen. Iedere variant is getoetst op:
- Haalbaarheid;
- Omgevingsimpact;
- Financiële aspecten;
- Randvoorwaarden.
De keuze van de opdrachtgever om de verbindingslussen aan de buitenzijde van de bestaande lussen
te leggen, is door deze variantenstudie duidelijk geworden.
Bij het aanbrengen van de grondlichamen speelt de grondmechanica van de plaatselijke
grondopbouw een belangrijke rol. Na het bestuderen van de grondopbouw en de nieuwe situatie zijn
verschillende geotechnische berekeningen uitgevoerd, dit in de vorm van zetting- en
stabiliteitberekeningen. Tevens is de uitvoeringsmethode van het project “Reconstructie A2,
knooppunt Everdingen” verwerkt in dit rapport.
Dit rapport omvat de volgende onderdelen:
- Het op,hogen van grondlichamen;
- Het bouwen van de tussensteunpunten;
- Het bouwen van middensteunpunten;
- Het plaatsen van liggers;
- Het verbreden van de hoofdrijbanen van de A2;
- Het slopen van de kunstwerken;
- Het aanbrengen van de deklaag.
Tot slot is met behulp van de RISMAN-methode een risico inventarisatie van het project gemaakt. De
checklist welke in deze methode van toepassing is, omvat aspecten op de volgende vlakken:
juridische / procedurele, organisatorische, technische, ruimtelijke, financiële, maatschappelijk en
politieke risico’s.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk