De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Behandeling MS patiënten met warmte en koude therapie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Behandeling MS patiënten met warmte en koude therapie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doel: Het doel van dit artikel is, middels een literatuurstudie, onderzoek te doen naar de
effecten van behandelen met warme en koude temperaturen bij multiple sclerose (MS)
patiënten.
Methode: In diverse databanken op Internet is gezocht naar relevante artikelen. Via de
databank PubMed zijn alle artikelen gevonden. De artikelen gebruikt bestaan uit
randomised controlled trials, clinical trials, controlled trials en case reports. Het
onderzoek naar de effecten van warmte is gedaan met behulp van warm water en voor de
effecten van koude is er gebruik gemaakt van een liquid cooling garment (LCG).
Resultaten: De effecten van warmte- en koudetherapie zijn erg uiteenlopend. In dit
artikel komt naar voren dat beide behandelingen zowel positieve als negatieve effecten
hebben op de symptomen bij MS patiënten. De symptomen moeheid (energieniveau),
spierkracht en balans duiden erop het meest beïnvloedbaar te zijn.
Conclusie: Uit dit artikel kan geconcludeerd worden dat er wel degelijk effecten bekend
zijn van warmte- en koudetherapie op de symptomen bij MS. Koudetherapie lijkt een
zeer goed effect te hebben op het symptoom moeheid. Aangezien dat ongeveer 80% van
de MS patiënten warmtegevoelig zijn betekent dat er bij deze groep mensen geen warmte
toegepast kan worden. Het komt er op neer dat voor elke MS patiënt een individueel
behandelplan opgesteld moet worden rekening houdend met warmtegevoeligheid en het
fenomeen Paradoxical Heat (PH) sensatie.
Gebruikte afkortingen: LCG: Liquid cooling garment, MMT: Manuel muscle test, MS: Multiple Sclerose,
MSFC: Multiple sclerose functional composite, 9HPT: Nine-hole pegtest, NO: Nitraatoxide, NOS:
Nitraatoxide synthase, PH: Paradoxical heat, T25F: Time to walk 25 Feet, TSA: Thermal sensory analyzer

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
InstituutBewegingsstudies
Jaar2005
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk