De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Zwakke arm"na 'SLAP'-leasie.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Zwakke arm"na 'SLAP'-leasie.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Daniëlle uit den Bogaard, eindexamenopdracht afdeling Fysiotherapie Hogeschool Utrecht, Juni
Achtergrond: In dit artikel is onderzoek gedaan naar de fysiotherapeutische nabehandeling na arthroscopischeen
of open Bankart – repair operatie.
Methode: Literatuuronderzoek, waarin gezocht is naar SLAP- laesie, Bankart repair en fysiotherapie.
van dit literatuuronderzoek zijn 12 artikelen geïncludeerd. Er is gezocht in verschillende online databanken
Pubmed, Cochrane Library en Pedro. Om artikelen in dit onderzoek te includeren is gekozen voor een
tussen 2003 en 2007.
Resultaten: 12 Full-tekst artikelen zijn gevonden bestaande uit: Eén RCT, twee prospectieve gerandomiseerde
clinical trials, één prospectieve niet gerandomiseerde clinical trial, twee reviews, één consecutieve sample,
case serie, één cohort studie, één beschrijvend onderzoek en één retrospectief geblindeerd onderzoek.
beoordeling van de artikelen zijn gescoord met de EBM scorelijsten (in Van der Flier 2006). Vier artikelen
een EBM score van één, één artikel heeft een EBM score van twee en één artikel heeft een EBM score
Al deze artikelen zijn verwerkt in dit artikel.
Discussie: Onduidelijkheid bestaat over de immobilisatie duur, het starten van de oefentherapie en wanneer
volledige range of motion van het glenohumeraal gewricht is toegestaan.
Conclusie: De patiënt in de casus is met tractie en angulair bewegen behandeld, waarover echter in de
niets is terug te vinden. Wel wordt duidelijk dat lange periode immobilisatie en tractie gecombineerd met
bewegen niet wordt ondersteund met positief wetenschappelijk onderzoek. Over de beste behandeling
open / gesloten Bankart repair bestaat nog onduidelijkheid wat betreft het moment van starten met mobiliseren.
Onderzoek wijst verder uit dat er geen statistisch significant verschil is in schouder functie, indien een
Bankart-repair wordt vergeleken met arthroscopische operatie. Wel blijkt dat er een grotere kans is op
na arthroscopisch herstel.
Aanbevelingen: Om de post operatieve behandel resultaten te optimaliseren, zal er specifiek onderzoek
moeten worden naar de optimale invulling van de fysiotherapeutische nabehandeling bij open en arthroscopische procedures en het effect van fysiotherapie na Bankart repair.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk