De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verpleegkundige interventies ter preventie van lymfoedeem na de behandeling van gynaecologische kanker : best practice

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verpleegkundige interventies ter preventie van lymfoedeem na de behandeling van gynaecologische kanker : best practice

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit essay wordt beschreven welke verpleegkundige interventies kunnen bijdragen
aan het reduceren van het risico dat vrouwen lopen om na de behandeling voor
gynaecologische kanker lymfoedeem te ontwikkelen. Chronisch lymfoedeem kan
grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven.
Patiënten zelf en verpleegkundigen kunnen een bijdrage leveren aan het
minimaliseren van het risico lymfoedeem te ontwikkelen. Een voorwaarde is dat
beiden bewust zijn van de risico’s en de risicofactoren, de symptomen kunnen
herkennen en weten hoe te handelen.
In de dagelijkse praktijk blijkt dat door kennistekort en onvoldoende ‘bewustzijn’
patiënten de eerste symptomen van lymfoedeem niet herkennen, geen tijdige actie
ondernemen en niet in staat zijn hun leefstijl aan te passen aan de veranderde
situatie. Verpleegkundigen geven onvoldoende of onjuiste informatie. Er is geen
verpleegkundige follow-up georganiseerd waardoor patiënten niet gericht gevolgd en
begeleid kunnen worden.
In het kader van dit ´best practice´ project is met behulp van verschillende
kennisbronnen nagegaan waar knelpunten in de zorgverlening zitten en welke
interventies bij kunnen dragen aan het voorkomen van lymfoedeem. Er is gekeken
naar ´theoretisch´ kennis en er zijn experts geraadpleegd. Om inzicht te krijgen in de
praktijk van de zorgverlening is een vragenlijst ingevuld door collega’s uit andere
ziekenhuizen. Daarnaast is met patiënten gesproken en zijn dossiers onderzocht.
Uit de verschillende bronnen komt naar voren dat structurele, gefaseerde
voorlichting, begeleiding en monitoring, bijdragen aan het verminderen van het risico
op chronisch lymfoedeem. Gezien de ‘levenslange dreiging’ van lymfoedeem is het
raadzaam patiënten langdurig te volgen. Veel adviezen gericht op preventieve
maatregelen zijn niet ´evidence based´. Van verschillende hulmiddelen die ter
preventie worden toegepast, zoals elastische kousen, is het effect niet aangetoond.
Aan de hand van de bevindingen kan worden geconcludeerd dat er behoefte is aan
adequate, gefaseerde voorlichting en goede follow-up. Het nu gehanteerde beleid zal
moeten worden aangepast en zal worden vormgegeven met behulp van een
protocol.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingVerpleegkundige Studies
Datum2006-06
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk