De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De kracht van ouderbetrokkenheid bij beeldend therapie

Een kwalitatief onderzoek naar effectieve ondersteuning bij Affectregulerende Vaktherapie beeldend

De kracht van ouderbetrokkenheid bij beeldend therapie

Een kwalitatief onderzoek naar effectieve ondersteuning bij Affectregulerende Vaktherapie beeldend

Samenvatting

Binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is het steeds gebruikelijker dat kinderen therapie krijgen. Dit onderzoek richt zich op de vraag wat er nodig is om ervoor te zorgen dat kinderen die deelnemen aan Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) de opgedane ervaringen succesvol kunnen implementeren in de thuissituatie. De aanleiding voor dit onderzoek kwam voort uit praktijkervaringen en de vraag vanuit de beroepspraktijk.
Voor dit kwalitatieve onderzoek zijn vier verschillende beeldend therapeuten geïnterviewd om een breed perspectief te krijgen van de te onderzoeken situatie. Om de validiteit te vergroten, is ook een interview afgenomen met een systeemtherapeut. Daarnaast zijn ouders betrokken bij het onderzoek. Bij zes ouders is er een effectmeting gedaan.
Op basis van de verzamelde gegevens en de effectmeting bij ouders zijn conclusies getrokken en aanbevelingen geformuleerd voor de opdrachtgever, de beroepspraktijk en de verdere ontwikkeling van dit vakgebied. De aanbevelingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de implementatie van vaktherapeutische vaardigheden naar het gezin, waarbij ouders een belangrijke rol spelen.
Dit onderzoek draagt bij aan het vergroten van inzicht in de factoren die een effectieve implementatie van vaardigheden binnen een ArVT- traject beïnvloeden. Daarnaast benadrukt dit onderzoek het belang van samenwerking tussen beeldend therapeuten, ouders en andere betrokkenen. De bevindingen bieden waardevolle inzichten voor de klinische praktijk. Ze stimuleren verdere professionalisering en ontwikkeling van ArVT waarbij de nadruk wordt gelegd op ouderbetrokkenheid en het integreren van psycho-educatie tijdens het ArvT- traject.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingVaktherapie
AfdelingInstituut Social Work
PartnerFamily Supporters
Datum2023-07-19
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk