De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effectiviteit van krachttraining op het functioneren van cerebrale parese kinderen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Effectiviteit van krachttraining op het functioneren van cerebrale parese kinderen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting: In dit artikel wordt de volgende vraagstelling uitgediept: Hoe wordt
effectief kracht getraind bij Cerebrale Parese patiënten in de leeftijd tot 18 jaar en welke
invloed heeft dit op het functioneren van de patiënt?
Aangezien de overlevingskansen van prematuur geboren kinderen stijgt, neemt het aantal
Cerebrale Parese patiënten binnen de fysiotherapie toe. Krachttraining wordt als
onderdeel van therapie bij CP steeds meer toegepast. Maar wat is de wetenschappelijke
onderbouwing van deze aanpak?
Om antwoord te kunnen geven op deze vraag, zijn er verschillende onderzoeken, naar de
effecten van krachttraining op het functioneren van de CP patiënt geanalyseerd en
besproken. De meetgegevens en de resultaten worden aan de hand van de verschillende
niveaus van het ICF-model, namelijk op stoornis-, activiteiten- en participatieniveau
uiteengezet. Geconcludeerd kan worden dat isometrisch en isokinetisch krachttesten bij
langzamere snelheden betrouwbaar zijn gebleken (Damiano 2002). Krachttraining lijkt
positieve effecten te hebben op stoornisniveau; de isometrische kracht nam in alle
onderzoeken significant toe. Op activiteitenniveau is er een duidelijke trend die positieve
resultaten laat zien. Bij de meeste onderzoeken is de loopsnelheid toegenomen. Alleen in
het onderzoek van Dodd (2003) is geen significante verbetering op activiteitenniveau
aangetoond. Op participatieniveau zijn door kinderen en hun ouders unaniem gunstige
effecten bemerkt. Sommige kinderen ervaren dat ze minder vallen en makkelijker
traplopen. Het is echter van belang dat er meer grootschalig onderzoek komt om
uitkomsten van deze studies te staven.
Trefwoorden: krachttraining, cerebrale parese, spierkracht cerebrale parese, functioneel
trainen cerebrale parese.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2006
TypeBachelorscriptie
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk