De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Programmering van ontwikkeling, implementatie en actualisatie van kwaliteitsstandaarden voor de wijkverpleging

Eindrapportage

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Programmering van ontwikkeling, implementatie en actualisatie van kwaliteitsstandaarden voor de wijkverpleging

Eindrapportage

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het is voor de kwaliteit van zorg van groot belang dat verpleegkundigen en verzorgenden hun handelen
baseren op actuele kennis en inzichten. Om dit te faciliteren worden onder meer vanuit het ZonMw-programma
‘Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019-2022: Wijkverpleging’ kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onder de
koepelterm kwaliteitsstandaarden vallen richtlijnen die vooral de inhoudelijke elementen van zorg beschrijven,
evenals zorgstandaarden die vooral gaan over het perspectief van zorggebruiker en de organisatie van zorg.
Het is belangrijk om te weten voor welke onderwerpen en patiëntproblemen mogelijk een knelpuntanalyse of
een kwaliteitsstandaard nodig is, of waar een kwaliteitsstandaard geactualiseerd dient te worden.
Om dit helder te krijgen wordt in 2020-2021 de
‘Programmeringsstudie Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden
2019-2022: Wijkverpleging’ uitgevoerd. Het
doel van deze programmeringsstudie is bijdragen aan
een systematische en breed gedragen programmering
voor het ZonMw-programma ‘Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden
2019- 2022: Wijkverpleging’. De
programmeringsstudie bestond uit vier deelstudies.
Het voorliggende rapport heeft betrekking op de
vierde en laatste deelstudie. Dit onderdeel had als
doel om een advies uit te brengen aan V&VN om
de programmeringsagenda voor de ontwikkeling én
implementatie van kwaliteitsstandaarden voor de
wijkverpleging actueel te houden. Hiervoor werden
als eerste knelpunten en wensen ten aanzien van
het actueel houden van de programmeringsstudie
opgehaald tijdens advies- en klankbordgroepen
bijeenkomsten. Aanvullend werden gesprekken met
andere beroepsorganisaties gevoerd om meer inzicht
te krijgen in hoe zij hun programmeringsagenda’s
actueel houden. Daarnaast werden resultaten uit de
eerdere drie deelstudies vertaald naar aanbevelingen
om de programmeringsagenda actueel te houden.
Tot slot is gezocht naar aanvullende literatuur om de
aanbevelingen waar mogelijk te onderbouwen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingKenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven
LectoraatProactieve zorg voor thuiswonende ouderen
Jaar2021
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk