De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Constraint Induced Aphasia Therapy (CIAT) in de revalidatiefase : een casestudy

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Constraint Induced Aphasia Therapy (CIAT) in de revalidatiefase : een casestudy

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond
Constraint Induced Aphasia Therapy (CIAT) is ontstaan uit de fysiotherapeutische behandeling Constraint Induced Movement Therapy (CIMT). CIAT is een zeer intensieve groepstherapie in spelvorm waarbij de deelnemers worden gedwongen verbaal te communiceren en compensatiestrategieën dienen te worden vermeden (Barthel, 2007/2008).
CIAT werd uitvoerig onderzocht onder afatici in de chronische fase. Uit deze onderzoeken is gebleken dat er significante verbetering optreedt in de taalfuncties na behandeling (o.a. Cherney et al., 2010). Tot 2010 was er nog geen sprake van onderzoek naar effecten van CIAT in de revalidatiefase. Kirmess en Maher (2010) hebben de effectiviteit van CIAT in de revalidatiefase voor het eerst in kaart gebracht. Daarnaast hebben zij door middel van een casestudy de uitvoerbaarheid in een revalidatiecentrum onderzocht. Zij constateerden een algehele verbetering op taaltesten. CIAT bleek uitvoerbaar met enkele aanpassingen aan het originele protocol (Pulvermüller et al., 2001).
Studenten van de Hogeschool Utrecht hebben in 2009-2010 een behandel- en onderzoeksprotocol ontwikkeld om CIAT in Revalidatiecentrum De Trappenberg uit te voeren (Berg van den et al., unpublished). In 2010-2011 heeft Evelijn Raven, logopedist en afasietherapeut, namens Revalidatiecentrum De Trappenberg opdracht gegeven om door middel van een casestudy te onderzoeken of bovengenoemde protocollen uitvoerbaar zijn en CIAT effectief is in de revalidatiefase.
Materiaal en methode
Ter voorbereiding op de casestudy heeft een literatuurstudie plaatsgevonden naar de effecten en uitvoerbaarheid van CIAT. Vervolgens zijn de protocollen (Berg van den et al., unpublished) aangepast. Er is materiaal ontwikkeld voor de uit te voeren therapie. Dit bestond uit tussenschotten en kaarten met diverse afbeeldingen in verschillende kleuren en getalen.
Gedurende twee weken, vijf dagen per week, drie uur per dag, heeft behandeling met CIAT plaatsgevonden bij twee afatici. Voorafgaand aan, na afloop van en twee weken na CIAT werden de deelnemers getest door middel van de AAT, ANTAT A-schaal, PALPA 14 (visueel) en PALPA 52. Tevens werd een tevredenheidsonderzoek onder therapeuten en deelnemers uitgevoerd.
Resultaten
Significante vooruitgang werd behaald op de subtest benoemen van de AAT en de ANTAT A-schaal. Deze resultaten werden behouden tijdens de 2-meting.
De casestudy laat zien dat CIAT uitvoerbaar is in Revalidatiecentrum De Trappenberg met aanpassingen aan het behandel- en onderzoeksprotocol (Berg van den et al., unpublished).
De deelnemers hebben CIAT als intensief ervaren. Ze toonden zich tevreden over het spel, het materiaal, de inhoud en de individuele vooruitgang. Daarnaast waren de therapeuten enthousiast over CIAT.
Discussie
Een casestudy is een kleinschalig onderzoek en heeft een zwakke bewijssterkte volgens de opgestelde hiërarchie voor evidentiesterkte van Sackett et al., (1996). Resultaten dienen voorzichtig geïnterpreteerd te worden. Het doel van het onderzoek was CIAT uit te voeren met afatici in de revalidatiefase. Echter een van de deelnemers bevond zich volgens de richtlijn beroerte van het CBO (Centraal Begeleidings Orgaan, 2008) in de chronische fase. Naast CIAT volgden de deelnemers in zeer beperkte mate andere therapieën.
Conclusie
De casestudy toont de effectiviteit en uitvoerbaarheid van CIAT binnen Revalidatiecentrum de Trappenberg aan. De deelnemers waren positief over de therapie en het behaalde resultaat

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingLogopedie
AfdelingParamedische Studies
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk