De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat zijn de faciliterende en belemmerende factoren voor fysieke activiteit bij schoolgaande kinderen met spina bifida vanuit het perspectief van de ouders?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat zijn de faciliterende en belemmerende factoren voor fysieke activiteit bij schoolgaande kinderen met spina bifida vanuit het perspectief van de ouders?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: Kinderen met een beperking zijn minder actief dan gezonde kinderen. Zij kunnen vaak niet meedoen aan reguliere trainingsprogramma's. Voordat er een programma voor deze kinderen ontwikkeld kan worden is het belangrijk om eerst de faciliterende en belemmerde factoren voor kinderen met een beperking voor fysieke activiteit in kaart te brengen.
Vraagstelling: Wat zijn de faciliterende en belemmerende factoren voor fysieke activiteit bij schoolgaande kinderen met spina bifida vanuit het perspectief van de ouders? Methode: Dit is een explorerend kwalitatief onderzoek. De onderzoeksgroep bestaat uit twee ouders van twee kinderen van zes en zeven jaar met spina bifida. Bij elke ouder is een semigestructureerd interview afgenomen. Deze zijn letterlijk getranscribeerd en vervolgens is deze data geanalyseerd met het software programma MAXQDA.
Resultaten: Genoemde faciliterende factoren voor fysieke activiteit zijn: positieve lichamelijke effecten van bewegen, positieve attitude van het kind, plezier hebben in bewegen, self-efficacy, positieve attitude van de school en positieve attitude van de ouders. Genoemde belemmerende factoren voor fysieke activiteit zijn: growing into deficit, aandachtsproblemen, lichamelijke beperking, negatieve attitude kind, sociale normen en gewoonte, maatschappelijke attitude, handbikes voor kinderen, niet aangepaste speelvoorzieningen, niet aangepaste omgeving, te grote afstand tot sportclub, slechte weersomstandigheden en grote sportgroepen.
Conclusie: De attitude van het kind is zowel een faciliterende als belemmerende factor voor fysieke activiteit. Ook hebben beide kinderen veel plezier in bewegen, wat faciliterend is voor fysieke activiteit. De ondersteuning en stimulatie van de ouders en van de school zijn een faciliterende factor voor fysieke activiteit voor beide kinderen. Het niet aanwezig zijn van goed aangepaste speelvoorzieningen/speelmateriaal en een niet goed aangepaste fysieke omgeving zijn belemmerende factoren om fysiek actief te zijn. Ook zijn de aandachtsproblemen en de lichamelijke beperking een belemmerende factor voor fysieke activiteit.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk