De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Her-innering

Praktijkgericht onderzoek naar de werkzame factoren van beeldende therapie aan patiënten met complex chronisch longfalen binnen de medisch specialistische longrevalidatie

Rechten:

Her-innering

Praktijkgericht onderzoek naar de werkzame factoren van beeldende therapie aan patiënten met complex chronisch longfalen binnen de medisch specialistische longrevalidatie

Rechten:

Samenvatting

Alhoewel er in Nederland beeldende therapie aangeboden wordt aan longrevalidanten binnen de verschillende kenniscentra voor complex chronisch longfalen, is literatuur over het beeldend therapeutisch werken met deze doelgroep schaars. In het werkveld leeft de behoefte aan meer onderzoek naar de werkzaamheid van beeldende therapie aan patiënten met complex chronisch longfalen in de medisch specialistische longrevalidatie.
De werkzame factoren van beeldende therapie in deze setting zijn tot op heden enkel bekend vanuit cliënt-perspectief. Met dit kwalitatieve onderzoek is getracht een bijdrage te leveren aan de onderbouwing van beeldende therapie in de longrevalidatie, bekeken vanuit het perspectief van de professional: de beeldend therapeut. Door literatuuronderzoek en interviews met drie beeldend therapeuten uit de longrevalidatie zijn drie deelvragen onderzocht. De onderzoeksresultaten leidden tot de beantwoording van de centrale hoofdvraag van dit onderzoek: Wat zijn de werkzame factoren van beeldende therapie aan patiënten met complex chronisch longfalen in de medisch specialistische revalidatie?
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de werkzaamheid van beeldende therapie zit in hetgeen deze behandeling onderscheidt van andere behandelvormen binnen een revalidatietraject. De revalidant heeft in beeldende therapie de mogelijkheid om op non-verbale wijze vorm te -leren- geven aan diens belevingswereld. Daarnaast doet beeldend materiaal een appèl op het maken van contact met de eigen lichaamssignalen, waardoor de revalidant de eigen -fysieke- grenzen kan verkennen en (h)erkennen. Beide leiden tot het kunnen verduidelijken en delen van de ziekteperceptie, waarmee de revalidant diens eigen regievoering kan versterken. Zodoende wordt door de inzet van beeldend materiaal een verbinding gelegd tussen mentale en fysieke aspecten van de revalidatiebehandeling en kan gewerkt worden aan nieuwe copingstrategieën in analogie met het dagelijks leven.
De onderzoekresultaten leiden tot de aanbeveling voor de praktijk om meer kwalitatief en effectiviteitsonderzoek te doen naar de werkzaamheid van beeldende therapie aan deze doelgroep. Wanneer hierbij zowel het perspectief van revalidant als van professional onderzocht worden op grotere schaal dan in dit onderzoek, wordt een nog breder beeld geschetst van de onderzoekskwestie in de beroepspraktijk.
Op basis van de onderzoeksresultaten is een infographic gecreëerd waarin de opgedane kennis gebundeld is, zodat deze op eenvoudige wijze gedeeld kan worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingInstituut Social Work
PartnerHogeschool Utrecht
Datum2022-07-19
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk