De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Web API’s : wat zijn de technische- en commerciële waarden van web API's voor producenten en gebruikers?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Web API’s : wat zijn de technische- en commerciële waarden van web API's voor producenten en gebruikers?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Web 2.0 wordt gezien als de grote verandering van het Internet. Dhr. ;Reilly is één van de grondleggers van de term. Web 2.0 geeft aan dat het Internet een platform wordt waarin losstaande webapplicaties gemakkelijk aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Het koppelen wordt gerealiseerd door het beschikbaar stellen van zogenoemde web APIs. In deze web APIs staat beschreven hoe een webapplicatie door andere partijen benaderd kan worden. Het specifieke onderdeel web APIs wordt in deze scriptie onderzocht. Daarbij komt de volgende hoofdvraag aan bod: Wat zijn de technische- en commerciële waarden van web API's voor producenten en gebruikers? Het onderzoek wordt uitgevoerd bij het bedrijf Gather te Hilversum. In het kader van het onderzoek is het project Staatopdekaart.nl gestart. Dit project dient vanuit de praktijk inzicht te geven ten behoeve van het onderzoek. Een web API die voornamelijk behandeld wordt is de Google Maps API. Deze API maakt het mogelijk kaart- en satelliet beelden binnen een eigen applicatie te integreren. Omdat web APIs een belangrijke rol spelen binnen web 2.0 wordt allereerst deze term uitgelegd. De belangrijkste eigenschappen van web 2.0 zijn:

Het Internet wordt één platform, waar verschillende diensten en applicaties aan elkaar gekoppeld kunnen worden;

Het Internet krijgt een socialer karakter;

De gebruiker levert een belangrijke bijdrage aan een web 2.0 dienst (User Generatred Content). De dienst moet de gebruikersgroep vertrouwen.

De gebruikservaring van web 2.0 diensten is enorm, door inventieve interfaces en het gebruik van de techniek AJAX.

Ontwikkelmethoden veranderen, de gebruiker wordt hierin volledig betrokken;

Het vindbaar maken van informatie wordt mogelijk gemaakt doordat gebruikers trefwoorden (tags) kunnen toevoegen.

Web 2.0 heeft echter ook een aantal schaduwkanten. Critici zien veel overeenkomsten met de Internet hype rondom het jaar 2000. In dit jaar investeerden veel investeerders in startende Internetbedrijven. Deze bedrijven bleken achteraf geen goed verdien model te hebben en een groot deel ging uiteindelijk verloren. Tevens beweren critici, kijkende naar de gebruikte technieken, dat web 2.0 helemaal niet zo nieuw is als dat het lijkt.
Het belangrijke onderdeel van web 2.0 „het web als platform‟, wordt mogelijk gemaakt door APIs. Web APIs kunnen opgezet worden aan de hand van drie verschillende stijlen: Service Oriented Architecture, Remote Procedure Calls en Representational State Transfer. Allen maken gebruik van de opmaaktaal XML. Hierin kan data platform onafhankelijk uitgewisseld worden. Voor de uitwisseling tussen verschillende platformen via XML bestaan een aantal standaarden, waaronder: SOAP, WSDL, UDDI, XML-RPC en Javascript APIs. Deze standaarden vormen een belangrijk onderdeel van veel web APIs. Om een beeld te krijgen van de praktijk: de APIs van Google Maps, Flickr en Youtube maken veelvuldig gebruik van Javascript, SOAP, REST en XML-RPC. Verdere ervaringen uit de praktijk kunnen omschreven worden aan de hand van het project Staatopdekaart.nl. Deze applicatie maakt gebruik van de Google Maps API en toont verschillende locaties op een kaart. In deze scriptie komt aan bod hoe gebruik gemaakt wordt van de Google Maps API en hoe het systeem ingericht is.
Vervolgens wordt gekeken naar de commerciële aspecten. Voor API producenten of aanbieders zijn de volgende mogelijkheden: het aanbieden van een betaalde web API, de aangeboden API zorgt voor een goede merknaam, er kunnen inkomsten gegenereerd worden uit advertenties. Een voorbeeld uit de praktijk is Amazon, waarvan 28% van de omzet afkomstig is uit hun API. Voor de gebruikers van API‟s zijn ook commerciële mogelijkheden. Het gebruik van een API kan ingezet worden als marketingtool of een eigen dienst kan goedkoop verrijkt worden met complexe functionaliteiten. Daarnaast is er de mogelijkheid om te adverteren of kan de kennis van APIs aangeboden worden als dienst, als API consultant.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingMediatechnologie
AfdelingICT
PartnersGather te Hilversum
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk