De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

CMMN CARGO Cloud

Rechten: Alle rechten voorbehouden

CMMN CARGO Cloud

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze afstudeeropdracht is uitgevoerd in opdracht van het team Transport en Logistiek onderdeel uitmakend van de Practice Logica Business Consulting en richt zich op de ontwikkeling van een SaaS WMS en TMS voor gebruik door logistieke transportbedrijven in het Midden en Klein Bedrijf.

Het betreft hier een vervolg op een in 2008 uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek.
Conclusie van dat onderzoek was dat het interessant is om een SaaS WMS en TMS te ontwikkelen voor logistieke transportbedrijven in het Midden en Klein Bedrijf omdat zij veelal nu nog geen gebruik maken van WMS en TMS software. Dit omdat de investeringskosten van WMS en TMS software hoog zijn. Een oplossing voor deze branche in het Midden en Kleine Bedrijf is gebruik te gaan maken van de SaaS technologie waarmee de TMS en WMS software kan worden aangeboden.

Het team Transport en Logistiek heeft de ambitie deze dienst te willen gaan aanbieden. Het team ziet hiermee kansen om een nauwelijks ontgonnen markt te benaderen en een aantrekkelijke marktpositie in te nemen.
SaaS is echter een nieuwe technologie waarvoor nog niet veel software is ontwikkeld. Er is weinig ervaring en kennis over welke stappen er genomen moeten worden bij de ontwikkeling SaaS WMS en TMS. Om een vervolgstap te kunnen maken in de ontwikkeling van een SaaS WMS en TMS dienst is in deze afstudeeropdracht onderzoek gedaan naar welke vervolgstappen er nodig zijn bij de ontwikkeling van een SaaS WMS en TMS.

Het onderzoek bestaat uit twee delen.
Enerzijds een empirisch onderzoek en anderzijds een literatuuronderzoek. Bij zowel het empirisch onderzoek als het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van het DIM (Delfts Innovatie Model). Dit onderzoek richt zich op de Doelbepalingsfase van het DIM model. In deze doelbepalingsfase zijn er analyses gemaakt van de markt, de technologie en het product. Deze analyses zijn uiteindelijk uitgemond in een aanbeveling over vervolgstappen bij de ontwikkeling van een SaaS WMS en TMS.

Belangrijkste conclusies uit de analyses.
Logica heeft nu nog onvoldoende kennis en middelen om een Cloud platform aan te bieden.
Logica heeft geen netwerk en ervaring in de logistieke transportmarkt in het segment Midden en Klein Bedrijf waardoor het onzeker is of de transportbedrijven bereikt kunnen worden en of ze het product zullen afnemen.
Ten behoeve van de positiebepaling van Logica is gebruik gemaakt van het Ansoff Model. De SaaS TMS dienst die Logica ziet richt zich op een nieuw product en een nieuwe markt. In het model van Ansoff past het nieuwe product voor een nieuwe markt binnen de diversificatie. Volgens de theorie van Ansoff is de diversificatie groeistrategie een moeilijke strategie die zeer succesvol kan zijn. Aldus Ansoff is het een goede strategie voor bedrijven die een succesvol portfolio hebben maar tegen een markt aanlopen die voldaan is. Dit sluit goed aan bij het bedrijf Logica, de huidige producten zijn zeer succesvol. Om meer marktaandelen te behalen en/of de huidige situatie te behouden moet naar andere markten gekeken worden. Het nieuwe product voor een nieuwe markt zou daarbij een goede opvolger kunnen zijn en een verlengstuk van de huidige producten. Een nieuw product introduceren in een nieuwe markt brengt risico's met zich mee. Logica heeft op technologisch gebied voldoende kennis en ervaring om de nieuwe SaaS TMS dienst te kunnen ontwikkelen. De risico's liggen voornamelijk op marktniveau.

Geadviseerd wordt om de samenwerking te zoeken met een partner die bekend is met de logistieke transportmarkt in het Midden en Klein Bedrijf. Een partner die in de markt een goede merknaam heeft en producten verkoopt aan potentiële klanten voor de SaaS TMS dienst. Een dergelijke samenwerking vermindert de risico's die een diversificatie strategie met zich mee brengt. Potentiële partners zijn TLN branding en Carrierweb. Deze bedrijven hebben een sterke merknaam en verkopen producten in de logistieke transportmarkt.

Voor de infrastructuur is de meest voor de hand liggende partner Microsoft. Logica heeft hiermee al een samenwerkingsverband. Microsoft ontwikkeld al SaaS diensten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingTechnische Bedrijfskunde
AfdelingEngineering en Design
Datum2011-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk