De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Nazorg na palliatieve sedatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Nazorg na palliatieve sedatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Er is tot nu toe geen onderzoek gedaan naar de invloed van nazorg op de resilience van verpleegkundigen die palliatieve sedatie uitvoeren. Het doel van dit onderzoek is daarom ook te weten komen of er een verband kan worden gevonden tussen de gekregen nazorg en de resilience van de verpleegkundigen.
De onderzoeksvraag luidt als volgt: Hoe ervaren de verpleegkundigen de invloed van de gekregen nazorg op de resilience na het uitvoeren van palliatieve sedatie op de afdeling Oncologie van het UZA?
Er is een mixed-methods onderzoek opgezet om een duidelijk beeld te krijgen hoe de verpleegkundigen de invloed van de nazorg op de resilience ervaren. De onderzoekspopulatie bevat verpleegkundigen die werkzaam zijn op de afdeling Oncologie van het UZA. In het kwantitatieve onderzoek is onder 20 à 30 verpleegkundigen de Resilience Scale-NL afgenomen. In het kwalitatieve onderzoek zijn 5 interviews afgenomen. De topiclijst is gebaseerd op de literatuurstudie die is uitgevoerd. De analyse van de interviews is uitgevoerd aan de hand van de stappen van Verhoeven. De kernlabels zijn: werkzaam, palliatieve sedatie, nazorg en resilience. Ieder kernlabel is opgesplitst in meerdere labels. Daarnaast zijn de enquêtes verwerkt door middel van het programma SPSS Statistics 22.
Uit de interviews blijkt dat palliatieve sedatie regelmatig voorkomt op de afdeling. De verpleegkundigen zijn van mening dat dit zorgproces bij het werken op de afdeling hoort. Zij ervaren voldoende tijd tussen de processen om dit te kunnen verwerken. Er is geen structurele nazorg aanwezig op de afdeling, er wordt gebruik gemaakt van collegiale ondersteuning. Alle respondenten geven aan behoefte te hebben om na een zorgproces te evalueren met collega’s. Zowel uit de interviews als de ingevulde Resilience Scale-NL blijkt dat het team veerkrachtig is. De respondenten hebben geen nazorg nodig om veerkrachtig te blijven, maar ervaren hierdoor wel een positief effect.
De verpleegkundigen ervaren palliatieve sedatie als een zorgproces dat op de afdeling thuishoort. Zij zijn van mening dat er kwalitatieve zorg verleent wordt. Er wordt aangegeven dat zij deze zorg kunnen blijven verlenen door de afwisseling die zij ervaren in hun werk. De verpleegkundigen hebben hun veerkracht ontwikkeld door het werk dat zij doen en hun karaktereigenschappen. Door deze veerkracht kunnen zij goed omgaan met emotionele gebeurtenissen. Zij verwerken dit door er met collega’s over te praten, alle verpleegkundigen hebben een actieve rol in deze nazorg. De verpleegkundigen hebben geen behoefte aan professionele nazorg, maar staan hier wel voor open. Het is hierbij belangrijk dat dit door een afhankelijk persoon gebeurd op vrijwillige basis.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersUniversitair Ziekenhuis Antwerpen
Datum2015-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk