De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Systeemanalyse Markiezaatsmeer

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Systeemanalyse Markiezaatsmeer

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Markiezaatsmeer is ontstaan in 1983 door aanleg van de Markiezaatskade, die het gebied afsloot van het zoute getijdenwater van de Oosterschelde. Het gebied is ongeveer 1800 ha groot. Het Markiezaat ligt ten zuidwesten van Bergen op Zoom, op de overgang van de hoge, pleistocene zandgronden van Brabant naar de lage, holocene kleigebieden van Zeeland. Door deze ligging heeft het gebied een grote variatie aan habitats, waardoor het een grote diversiteit aan flora en fauna bezit.

Sinds de afsluiting van de Oosterschelde en het wegvallen van het getij is het Markiezaat een voormalig intergetijdegebied geworden. Het landschap is opgebouwd uit open water, slikken en schorren. Sinds de afsluiting is het Markiezaatsmeer aan het verzoeten. Het open water is van zeewater inmiddels licht brak geworden en is nog verder aan het verzoeten. Op het land zijn zoute en brakke soorten reeds grotendeels vervangen door zoete soorten. Naast de flora is ook de fauna sterk veranderd, zo kwamen er voor 1995 vooral zoute vissoorten voor, na dat jaar zijn het vooral zoete soorten die de overhand kregen. Door de voedselrijkdom en de rust is het Markiezaat aantrekkelijk voor vele vogelsoorten. Er komen diverse zeldzame soorten voor, waaronder Rode-Lijstsoorten. Het Markiezaat is dan ook een wetland van internationale betekenis. Het stuwpeil van het Markiezaatsmeer staat ingesteld op + 0,40 m NAP, het meerpeil mag fluctueren onder invloed van neerslag en verdamping.

Het Markiezaatsmeer is sterk eutroof, zodat het zicht vaak niet meer dan 30 centimeter bedraagt. Dit is voornamelijk het gevolg van de oplading met nutriënten van het meer en door de nalevering van nutriënten uit de bodem. Deze nutriënten zorgen voor een hoge dichtheid aan algen, waardoor het doorzicht dus erg slecht is. Door het slechte doorzicht komen waterplanten bijna niet voor, en ontwikkeld zich in het meer een ecosysteem wat niet gewenst is.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
PartnersWaterschap Brabantse Delata
Datum2008-06-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk