De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Perifytonfilter in Nederland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Perifytonfilter in Nederland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op dit moment bevat het effluent van RWZI's nog hoge concentraties aan fosfor en stikstof. Met het oog op de aankomende normen van de Kader Richtlijn Water (KRW) wordt er gezocht naar oplossingen hiervoor. In onder andere de Verenigde Staten is er, succesvol, onderzoek gedaan naar filters die water zuiveren door middel van perifyton. Perifyton bestaat uit algen, bacteriën en andere micro-organismen die een biofilm vormen op de bodem of op andere voorwerpen onder water. Voor hun groeiproces halen ze stikstof en fosfor uit het water.
Van maart tot en met juni 2007 is er door Sander Glorius een afstudeeronderzoek gedaan naar de werking en het zuiveringsrendement van een perifytonfilter (pilot) in Nederland. Uit dit onderzoek is gebleken dat het perifytonfilter geschikt is om fosfaat te verwijderen. Het oppervlak dat hiervoor nodig is, bleek echter groot. Ook viel de verwijdering van stikstof tegen.

Om een perifytonfilter zo optimaal mogelijk, en uiteindelijk in de praktijk, te laten werken is vervolgonderzoek nodig. Het doel van dit onderzoek is dan ook te onderzoeken hoe de fosfor- en stikstofverwijdering van het filter geoptimaliseerd kunnen worden.
Een ander vraagstuk is in hoeverre er voor het filter andere toepassingsmogelijkheden zijn dan behandeling van RWZI-effluent. Daarbij spelen ook de exploitatiekosten van een perifytonfilter een belangrijke rol.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een proefopstelling op de RWZI Willem Annapolder nabij 's-Gravenpolder. De opstelling bestaat uit 2 bakken waardoor effluent van de RWZI over verschillende substraten (materialen waarop zich een biofilm kan hechten) werd geleid. Een deel van dit effluent werd als recirculaat terug gepompt naar het begin van de bakken en een deel kwam weer terecht in de effluentsloot van de RWZI.

Het onderzoek bestond uit een aantal verschillende delen. Er is onderzoek gedaan naar materiaalgebruik (horrengaas, golfplaten en bio-ballen), het stopzetten van recirculatie gedurende de nacht, de processen m.b.t. P en N die zich afspelen in het filter en er is kort gekeken naar de toepassingsmogelijkheden van het filter.

Het soort substraat blijkt invloed te hebben op de ontwikkeling van het perifyton. Het perifyton ontwikkelt zich het best op de golfplaat, maar de bio-ballen hebben per oppervlakte-eenheid minder perifyton nodig om tot een vergelijkbaar resultaat te komen.
De verwijderingrendementen varieerden echter sterk gedurende het onderzoek. Dit kan veroorzaakt zijn door de schommelingen van de concentraties P en N in het influent, een lage, schommelende lichtintensiteit gedurende het onderzoek en nalevering van de nutriënten. Door het stopzetten van de recirculatie gedurende de nacht lijkt de P- en N-verwijdering bij de bio-ballen en de golfplaten stabieler te verlopen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
PartnersRoyal Haskoning, Den Bosch
Datum2008-03-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk