De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het toekomstbestendige GRP : een studie naar aanvullende criteria voor het GRP en de concrete toepassingen ervan

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het toekomstbestendige GRP : een studie naar aanvullende criteria voor het GRP en de concrete toepassingen ervan

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor u ligt het afstudeerverslag over het project "Het toekomstbestendige GRP" (Gemeentelijk RioleringsPlan). Hierin worden de werkwijze en resultaten van dit project beschreven, afgesloten met aanbevelingen aan Royal Haskoning.

Royal Haskoning wil zich blijvend onderscheiden in de markt. Om dat te bereiken is de organistatie continu bezig haar producten te ontwikkelen, zo ook het GRP. Hiermee wil Royal Haskoning ervoor zorgen dat zij de ontwikkelingen volgen, de concurrentie een stapje voor is en de klant optimaal bedienen.

Sinds 1993 is de gemeente verplicht tot het opstellen van een GRP. Op basis van de wet Milieubeheer heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om afvalwater in te zamelen en af te voeren opdat de gezondheid van de burgers gewaarborgd blijft. Om ervoor te zorgen dat het transportsysteem van goede kwaliteit is en blijft, dient deze gecontroleerd en onderhouden en eventueel uitgebreid te worden. Deze aspecten komen allemaal terug in het GRP. Vanaf 2008 is hier een verandering in gekomen door middel van de "Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken". Naast de traditionele zorgplicht voor Afvalwater krijgt de gemeente de zorgplichten voor grondwater en afstromend hemelwater. Dankzij de uitbreiding van de zorgplichten ontstond de noodzaak om het GRP te verbreden. Dit maakt dat Royal Haskoning een project is gestart waarbij nieuwe inzichten worden gezocht om zo tot een "toekomstbestendig" GRP te komen.

Tijdens het project is eerst bepaald waaruit het basis GRP bestaat, ook wel het "klassieke" GRP genoemd. Hierdoor werd het vertrekpunt bepaald van waaruit de ontwikkelingen plaatsvinden. Daarna is een visie geformuleerd voor het toekomstige GRP. Aan de hand van deze visie werd een toekomstkader vastgesteld. Dit toekomstkader werd vervolgens gebruikt om criteria op te stellen waaraan het toekomstige GRP moet voldoen. Vervolgens zijn drie GRP's die Royal Haskoning in het verleden heeft opgesteld aan deze criteria getoetst. Hierdoor vielen criteria af zodat alleen criteria overbleven die een kans vormen om het GRP te verbreden. Vervolgens zijn er zes criteria geselecteerd omdat er niet genoeg tijd was binnen de afstudeerperiode om alle criteria uit te werken. De volgende zes zijn geselecteerd:

1. Onderdelen van het rioolsysteem (bijvoorbeeld gemalen) moeten zo min mogelijk energie verbruiken.
2. Grondstoffen gebruikt voor de bouw van het riool moeten recyclebaar zijn zonder kwaliteitsverlies.
3. Hormoon- en medicijnresten komen zo min mogelijk in het oppervlaktewater terecht.
4. Hemelwater dat op daken valt wordt vertraagd afgevoerd.
5. Waar mogelijk dienen maatregelen niet alleen functioneel te zijn, maar ook bij te dragen aan de verbetering van de leefomgeving.
6. De maatregelen zijn doelmatig.

Deze criteria werden uitgewerkt in Nieuwland, een wijk in Schiedam. Hiermee werd de invulling van de visie gevisualiseerd. Aan de hand hiervan en de toetsing is Royal Haskoning geadviseerd over hun GRP's en hoe ze deze kunnen verbreden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
PartnersRoyal Haskoning, Goes
Datum2010-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk