De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Netwerk om te leren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Netwerk om te leren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding:
De kwaliteit van de stagebegeleiding daalt door de hoge werkdruk en doordat de student door meerdere stagebegeleiders begeleid wordt zonder onderlinge afstemming. Stagebegeleiders wensen opgeleid te worden met betrekking tot stagebegeleiding. In dit onderzoek wordt gekeken naar de ervaring van mbo-verpleegkundigen in de begeleiding van hbo-verpleegkunde studenten.
Methode:
Er is gekozen voor een kwalitatief onderzoek, omdat dit het beste aansluit bij de onderzoeksvraag. Het onderzoek is uitgevoerd in het ZorgSaam ziekenhuis te Terneuzen op de afdeling orthopedie. Er werd een selecte, doelgerichte steekproef uitgevoerd, op basis van beschikbaarheid. Door middel van een topiclijst werden resultaten verzameld. Resultaten werden verzameld aan de hand van semigestructureerde interviews, deze werden volgens de acht stappen van Verhoeven verwerkt. De populatie omvatte mbo-verpleegkundigen.
Resultaten:
Aan het onderzoek hebben zes vrouwelijke respondenten deelgenomen aan het onderzoek, waarbij de leeftijd tussen de 32 en 49 jaar ligt. De respondenten waren werkzaam als mbo-verpleegkundigen. In dit onderzoek gaven de respondenten aan dat door zichzelf te blijven ontwikkelen, de kwaliteit van de stagebegeleiding wordt verhoogd. Wanneer respondenten voldoende tijd hebben om te begeleiden, ervaren de respondenten dat de begeleiding ook beter is. Verder voelen de respondenten zich bevoegd en bekwaam om een hbo-verpleegkunde student op te leiden door hun eigen werkervaring en de opgedane kennis. Echter wensen de respondenten graag bijscholing omtrent het begeleiden en de opleiding van hbo-verpleegkunde studenten. Daarnaast wordt momenteel geen gebruik van een studentenoverleg.
Conclusie:
Op de onderzoeksvraag kan geen antwoord worden gegeven. De mbo-verpleegkundigen voelen zichzelf bevoegd en bekwaam om hbo-verpleegkunde studenten te begeleiden. Desondanks spreken de mbo-verpleegkundigen zichzelf tegen door aan te geven scholing te wensen omtrent het begeleiden van hbo-verpleegkunde studenten. Wat verder opvalt, is dat de mbo-verpleegkundigen wel gemotiveerd zijn om hbo-verpleegkunde studenten te begeleiden.
Aanbevelingen:
Op basis van de interviews en het literatuuronderzoek zijn verschillende aanbevelingen opgesteld. Een aanbeveling is de kennis van de mbo-verpleegkundigen op afdeling orthopedie uitbreiden voor het begeleiden van hbo-verpleegkunde studenten. Een andere aanbeveling is de kwaliteit van de begeleiding verhogen door structureel gebruik te maken van een studentenoverleg. Ook zouden alle studenten in het ZorgSaam ziekenhuis te Terneuzen boventallig moeten staan, dit door het opstellen van een leerafdeling. Als laatste, om de kwaliteit van de stagebegeleiding te garanderen, zou voor de opleiding hbo-verpleegkunde duidelijk beschreven moeten staan door welke verpleegkundigen de student begeleid moeten worden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingDomein Sociaal
PartnersZorgsaam Ziekenhuis, Terneuzen
Datum2019-02-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk