De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Schuldhulpverlening nieuwe stijl

hoe ervaren de mensen met schulden en de schuldhulpverleners in Goes de uitvoering van de (integrale) schuldhulpverlening nieuwe stijl?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Schuldhulpverlening nieuwe stijl

hoe ervaren de mensen met schulden en de schuldhulpverleners in Goes de uitvoering van de (integrale) schuldhulpverlening nieuwe stijl?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De schuldproblematiek groeit in Nederland. Steeds meer mensen kunnen niet meer aan hun financiële
verplichtingen voldoen. Tevens groeit de totale schuldenlast per persoon of gezin ten aanzien van vorige jaren.
Recidive is ook een groeiende en vaker voorkomende factor in de schuldhulpverlening. Door de groei van dit
probleem heeft de regering een wetsontwerp voor de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ingediend bij de
Tweede Kamer. Deze wet geeft de gemeente de zorgplicht voor integrale schuldhulpverlening.
Bij de gemeente Goes is deze werkwijze gegoten in een methodiek: Schuldhulpverlening Nieuwe Stijl, deze
werkwijze is beschreven door de Nederlandse Vereniging Voor Volkskrediet (NVVK).
Integrale schuldhulpverlening staat voor samenwerking, maatwerk, preventie en nazorg. Verschillende
instellingen met hun eigen specifieke professionaliteit bundelen hun krachten om elk met hun eigen
deskundigheid de schuldhulpverlening te verzorgen, het hele plaatje, financieel-technisch en psychosociaal.
Vanuit mijn stageplaats bij het Leger des Heils onderzoek ik deze integrale schuldhulpverlening. Bij dit onderzoek
probeerde ik een antwoord te formuleren op de vraag:
Hoe ervaren cliënten met schulden en de schuldhulpverleners* in Goes de uitvoering van de (integrale)
schuldhulpverlening nieuwe stijl?
* Stichting Maatschappelijk Werk & Welzijn Oosterschelderegio, Bureau Schuldhulpverlening gemeente Goes,
Kwakkenbos Bewindvoering en Emergis Verslavingszorg de Reilof.
De deelvragen die hieruit voortvloeien zijn:
1. Hoe ervaren de cliënten met schulden de psychosociale kant van schuldhulpverlening nieuwe stijl?
2. Hoe ervaren de cliënten met schulden de financiële kant van schuldhulpverlening nieuwe stijl?
3. Hoe ervaren de schuldhulpverleners de psychosociale kant van schuldhulpverlening nieuwe stijl?
4. Hoe ervaren de schuldhulpverleners de financiële kant van schuldhulpverlening nieuwe stijl?
Om tot beantwoording van deze vraag te komen heb ik vier interviews afgenomen bij schuldhulpverleners en
vier interviews met cliënten met schulden. Ik heb de cliënten verzameld uit het bestand van Stichting Leergeld
Oosterschelderegio, een van de samenwerkingspartners van het Leger des Heils.
De generaliseerbaarheid van mijn onderzoek wordt beïnvloed door verschillende factoren. Ik baseer mijn
conclusies en aanbevelingen op de 8 geïnterviewde respondenten, deze representeren in mijn onderzoek heel
Goes. De objectiviteit van mijn onderzoek wordt aangetast door de onderzoeksvraag, ik onderzoek ervaringen,
een subjectief geheel. Benadrukt moet worden dat mijn onderzoek hiermee gekleurd wordt, dit komt doordat
emoties de boventoon kunnen voeren en ze daar vanuit hun ervaringen vertellen. Ook dient er rekening
gehouden te worden dat vanuit eventuele negatieve emoties onwaarheden kunnen worden verteld.
De conclusies van mijn onderzoek:
Volgens de cliëntgroep wordt er niet standaard psychosociale hulpverlening aangeboden bij een financieel
traject terwijl er wel de behoefte is. Twee cliënten hebben dit aangeboden gekregen door de gemeente
gedurende het traject, de andere twee zijn op eigen initiatief naar het maatschappelijk werk gestapt. Ze ervaren
de functie van uitlaatklep en bemiddelaar van het maatschappelijk werk als fijn en belangrijk.
De financiële kant van de hulpverlening brengt onduidelijkheid, de informatieverstrekking is niet compleet. Drie
van de vier cliënten zijn erg negatief. Twee cliënten ervaren een lange wachttijd. Alle vier hebben moeite met de
zakelijkheid, ze missen een empathisch aspect. De onduidelijkheid brengt boosheid, wantrouwen en
onzekerheid, twee van de vier cliënten leggen de verantwoordelijkheid van de schulden volledig buiten zichzelf.
De persoon die tevreden is over het financiële traject is schuldenvrij.
5
De hulpverleners ervaren de psychosociale hulpverlening rondom de schuldhulpverlening als prettig. Dit wijten
ze aan de nauwe samenwerking. Afspraken rondom integrale samenwerking is nog niet vastgelegd. Eén
hulpverlener ervaart weinig kennis van zijn vak bij samenwerkende disciplines, hier zou hij verandering in willen
zien.
Drie van de vier hulpverleners geven duidelijk aan tevreden te zijn over de financiële hulpverlening.
Eén van de psychosociale hulpverleners geeft aan problemen te hebben met de lange wachttijd en de
complexiteit van de trajecten, haar cliënten vinden het een ingewikkelde materie en begrijpen het na
herhaaldelijk uitleg vaak nog steeds niet. De andere psychosociale hulpverlener die minder structureel
samenwerkt met de gemeente ervaart juist dit juist helemaal niet.
Aan de hand van mijn conclusie heb ik aanbevelingen geformuleerd:
Standaardisering van het (voorwaardelijk) aanbieden van een psychosociaal traject naast de financiële
hulpverlening.
Om de oorzaken aan te pakken rondom een schuldsituatie, om het boemaneffect van de financiële hulpverlener
te verminderen en door de cliënten duidelijkheid te geven in de trajecten door het hebben van een
maatschappelijk werker.
Samenwerkingsovereenkomst vastleggen omtrent integrale schuldhulpverlening.
Om afspraken, rolverdeling en gezamenlijk doel duidelijk te maken, om de samenwerking, doorverwijzing en
integraliteit meer structuur te geven en inzichtelijk te maken en om duidelijkheid te creëren voor de
hulpverleners.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersLeger Des Heils, Middelburg
Datum2011-06-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk