De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Inventarisatie naar de mogelijkheden om negatieve invloed van rietgroei op de waterstanden te compenseren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Inventarisatie naar de mogelijkheden om negatieve invloed van rietgroei op de waterstanden te compenseren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sinds 1998 zijn er een aantal gevallen geweest van extreme neerslag in een korte periode. Een groot aantal gebieden, waaronder de Nijspolder hadden als gevolg hiervan wateroverlast.
Uit onderzoek is gebleken dat rietgroei een negatieve invloed heeft op de waterstanden in de Nijspolder.

In dit rapport wordt onderzocht op welke manier of manieren het Waterschap Zeeuws Vlaanderen de inundaties als gevolg van waterstandsverhoging door rietgroei in de waterlopen van de Nijspolder kan compenseren op een kosteneffectieve manier, zonder daarbij bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Hiertoe wordt een geijkt computermodel gebruikt.

De goedkoopste werkende oplossing om de inundaties in de Nijspolder tegen te gaan en te zorgen voor een optimaal peilbeheer is het opkopen van een relatief laag gelegen, regelmatig inunderend landbouwgebied. Door dit gebied van circa 8000m2 met 0,50 meter af te graven, om deze grond elders in de Nijspolder te gebruiken om lokale depressies in de grond op te vullen en het natuurdoeltype moeras aan het opgekochte gebied te koppelen, zal het totale inunderende oppervlak aan landbouwgrond in de Nijspolder niet meer inunderen in dezelfde extreme omstandigheden. Ook inunderend gebied met een andere functie zal minder inunderen, omdat de lage delen van deze gronden opgehoogd worden met de vrijgekomen grond uit het opgekochte en afgegraven gebied.

De kosten voor het implementeren van deze oplossing, met als doel de inundatie, veroorzaakt door rietgroei te compenseren, kost ongeveer €70.000.

Belangrijkste mogelijkheid tot vervolgonderzoek is een concreter plan maken (inclusief kostenraming) om de volledige inundatieproblematiek in de Nijspolder op te lossen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
PartnersWaterschap Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen
Datum2006-08-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk