De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Extensieve algenkweek in verschillende media en systemen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Extensieve algenkweek in verschillende media en systemen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

): In 2009 hebben vier verschillende agrariërs in het kader van het RAAK-Project 'Het zilt verzilveren' praktijkproeven voor algenkweek uitgevoerd met als doel het kweken van algen te leren beheersen. De proeven zijn uitgevoerd in kleine volumes (0.6 m3) met de alg Phaeodactylum tricornutum.
Uit het resultaat bleek, dat er behoefte was aan een vervolg van het project. Dit rapport presenteert een meer gecontroleerd onderzoek naar het effect van media en kweeksystemen op de productiviteit een algencultuur met de alg Phaeodactylum tricornutum. Met het experiment wordt een antwoord gegeven op de vraag, welk medium het meest geschikt voor het kweken van een algencultuur met de zoutwateralg Phaeodactylum tricornutum in buitenopstellingen is.

De verschillende media waarin de algen gekweekt zijn, zijn een standaard F/2 oplossing, een industrieel medium op basis van ureum en effluent afvalwater uit een zoutwater viskwekerij. De kweek is uitgevoerd in een batch cultuur in twee verschillende systemen (vierkante bakken met een volume van 0.6m3 en ronde kweekbassins met een volume van 3.14 m3). Het onderzoek bestond uit twee verschillende onderdelen. Het eerste deel is een praktisch gedeelte, waarin onderzoek gedaan is naar het best geschikt medium en kweeksysteem. Het tweede deel is een theoretisch gedeelte, waarin de resultaten van het onderzoek met waarden uit praktijkproeven, die in dezelfde periode (15 april t/m 2 mei 2010) plaats gevonden hebben, met het eigen onderzoek vergeleken zijn.

In dit onderzoek naar groei en productiviteit van algen in de verschillende media en kweekbassins zijn biologische, chemische en fysische parameters gemeten. Bij de biologische parameters is gekeken naar het algendichtheden (en daaruit afgeleid de groei) en de biomassa van de algen (drooggewicht). Omdat de groei van de algen afhankelijk is van verschillenden factoren zijn bij de chemische bepalingen pH, saliniteit en verschillende nutriëntengehaltes gemeten.

Een van de resultaten van het onderzoek blijkt dat niet het medium maar voornamelijk het systeem waarin gekweekt wordt bepalend is voor de productiviteit van Phaeodactylum tricornutum. Met een dichtheid van 1.5 miljoen cellen per ml is de hoeveelheid algen (per ml) in de ronde bakken duidelijk kleiner dan in de vierkante bakken (4.5 miljoen per ml). Dit hangt waarschijnlijk samen met het hoogteniveau van de waterkolom waarop gekweekt wordt, dat in de ronde bakken met 80 cm 30 cm hoger ligt dan in de vierkante bakken. Verder zijn de ronde bakken gevoeliger voor besmetting. Bij de vergelijking met andere praktijkproeven die in dezelfde tijd maar op verschillende locaties plaats gevonden hebben, was hetzelfde resultaat te zien. Niet het medium maar het kweeksysteem bepaalt het succes van een algenkweek. Het nutriëntengehalte waarschijnlijk de meest beperkende factor in de kweek. Berekeningen laten zien dat als de stikstof- en fosfaatgehaltes omlaag gaan ook de groei afzwakt. Als de nutriënten opgebruikt zijn kan er ook geen groei meer plaats vinden. Als een consequentie van deze resultaten wordt duidelijk dat op het gebied van nutriëntenbehoefte in algenkweek nog meer onderzoek plaats moet vinden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
PartnersSpring -Centrum voor Duurzaamheid en Water
Datum2010-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk