De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Angst en depressie bij COPD patiënten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Angst en depressie bij COPD patiënten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Titel Angst en depressie bij Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) patiënten.
Aanleiding COPD gaat vaak gepaard met een significante morbiditeit en mortaliteit. Zowel de prevalentie als de mortaliteit van COPD zijn de afgelopen jaren gestegen. De twee meest voorkomende en tegelijkertijd minst behandelde co-morbiditeiten bij COPD zijn angststoornissen en depressiestoornissen. Deze twee stoornissen hebben een negatieve invloed op de ziekte COPD. In de praktijk blijkt dat er aan deze co-morbiditeiten weinig tot geen aandacht besteedt wordt. Omdat de verpleegkundige als taak heeft om de last van de ziekte, handicap of sterven te verlichten is hier duidelijk ruimte voor verbetering van zorg.
Onderzoeksvraag De centrale vraag tijdens dit onderzoek luidde: In hoeverre hebben COPD patiënten GOLD classificatie 3 of 4, op de afdeling longgeneeskunde of op de longpoli van het Lievensberg ziekenhuis symptomen van angst en/of depressie.
Methode Dit onderzoek betrof een kwantitatief survey onderzoek, uitgevoerd in de maanden november en december 2009 in het Lievensberg ziekenhuis te Bergen op Zoom. De inclusiecriteria waren: Patiënten die opgenomen waren op de afdeling longgeneeskunde of gezien zouden worden op de longpolikliniek en bekend waren met COPD GOLD classificatie 3 of 4. Door middel van het afnemen van de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) vragenlijst werd onderzocht in hoeverre deze COPD patiënten vermoedelijk of mogelijk een angst en/of depressie stoornis zouden hebben.
Resultaten De onderzoekspopulatie bestond uit 65 respondenten. Van deze 65 respondenten was 65% (N=42) klinisch en 35% (N=23) poliklinisch. In het onderzoek zijn meer mannen als vrouwen opgenomen. Namelijk 62% (N=40) mannen en 39% (N=25) vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 71 jaar. Het grootste gedeelte van de respondenten woont in een eengezinswoning samen met echtgenoot of vaste partner. Het aantal diagnose jaren dat de respondenten COPD hebben varieert van een paar weken tot 40 jaar met een gemiddelde van 10 jaar. Tijdens de onderzoeksperiode varieerde de opnameduur van 5 dagen tot een maximum van 56 dagen de gemiddelde opnameduur was 8 dagen. Van de totale onderzoekspopulatie (N=65) heeft 46% (N= 30) een vermoedelijke angststoornis en 35% (N= 23) een vermoedelijke depressiestoornis. 28% (N=18) van de gehele populatie heeft een vermoedelijke angst&depressiestoornis. De verschillen tussen de klinische en de poliklinische respondenten zijn als volgt, 52% (N= 22) van de klinische respondenten(N=42) heeft vermoedelijk een angststoornis en 36% (N=15) een vermoedelijke depressiestoornis. Van de poliklinische respondenten heeft 19% (N= 8) vermoedelijk een angststoornis en ook 19% (N= 8) heeft vermoedelijk een depressiestoornis. De resultaten laten zien dat de vrouwen vaker een vermoedelijke angst en/of depressie stoornis hebben dan de mannen. Van de respondenten ouder dan 71 jaar heeft 50% (N=15) vermoedelijk een depressiestoornis.
Conclusie en aanbevelingen Binnen het Lievensberg ziekenhuis worden COPD patiënten verpleegd met niet erkende angst en/of depressiestoornissen. Het wordt aanbevolen om vervolg onderzoek te doen naar: kenmerken die van belang zijn bij het ontwikkelen van een nieuw behandelplan, in hoeverre verpleegkundigen in staat zijn om angst en depressie te erkennen, een bruikbaar meetinstrument voor vroegtijdige diagnostiek, meer informatie voor de professionals en een voorstel om de Consultatief Psychiatrisch Verpleegkundige bij het Multi disciplinaire overleg te betrekken, zodat er een wekelijkse beoordeling verkregen wordt op psychosociaal gebied.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersLievensberg ziekenhuis, Bergen op Zoom
Datum2010-02-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk