De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Optreden als netwerkcoördinator

Handvatten voor de ambulant werker bij psychiatrische problematiek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Optreden als netwerkcoördinator

Handvatten voor de ambulant werker bij psychiatrische problematiek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De afgelopen jaren maakt de overheid burgers steeds meer attent op het zorgen voor het eigen welzijn en dat van de ander. De veranderingen in de zorgsector, de nieuwe WMO en de Participatiewetgeving, vragen een vernieuwde, netwerkgerichte werkwijze van de medewerkers van het Afdeling Extramuraal van het Leger des Heils in Terneuzen. Verscheidene medewerkers hebben aangegeven het lastig te vinden om netwerkcoördinerend te werk te gaan bij psychiatrische problematiek. Om die reden is er onderzoek verricht naar netwerkcoördinatie en netwerkgericht werken bij cliënten met alcoholafhankelijkheid, cliënten met middelenafhankelijkheid (drugs), cliënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis en cliënten met een depressieve stoornis. Uit het onderzoek is gebleken dat er enerzijds weerstand heerst bij cliënten en vaak ook bij hulpverleners zelf om het netwerk bij de begeleiding te betrekken. Anderzijds zijn leden uit het sociale netwerk vaak teleurgesteld in de cliënt of kunnen zij de problematiek en de gevolgen daarvan moeilijk accepteren. Het ambulante team van het Leger des Heils in Terneuzen dient oog te hebben voor die weerstand, niet alleen bij de cliënt maar ook bij zichzelf en het betrokken netwerk, om vervolgens actief op zoek te gaan naar mogelijkheden om die weerstand te verminderen of weg te nemen. Een goede vertrouwensrelatie is belangrijk om weerstand bij de cliënt te verminderen. Daarnaast zullen cliënten gemotiveerd moeten worden om een beroep te doen op hun netwerk, door te ervaren dat een hulpverlener niet de ultieme oplossing is. Tot slot bieden vrijwilligers veel mogelijkheden, maar daar is nog gerichter onderzoek voor nodig.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersLeger des Heils, Terneuzen
Datum2017-03-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk