De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Scholen van morgen

Het optimaliseren van de bouwschil

Rechten:

Scholen van morgen

Het optimaliseren van de bouwschil

Rechten:

Samenvatting

In de afgelopen paar jaar heeft STRABAG een reeks schoolgebouwen opgeleverd waar kansen blijven liggen om op een vrij eenvoudige manier een nog betere bouwschil te maken. Een betere bouwschil zorgt ervoor dat er beter gepresteerd wordt op de energieprestatieberekening volgens de normering in België. Daarvoor zullen de meest voorkomende problemen met de bouwschil in een reeks opgeleverde schoolgebouwen geïnventariseerd worden. Vervolgens dienen deze gegevens over de bouwschil te worden geanalyseerd en te worden uitgewerkt tot een overzicht van mogelijke standaardoplossingen. Om deze probleemstelling aan te pakken is de volgende hoofdvraag opgesteld.
“Hoe kan het bouwkundige deel van de Energieprestatie (EPB) van nieuw te ontwerpen schoolgebouwen door STRABAG geoptimaliseerd worden aan de hand van een analyse van reeds opgeleverde schoolgebouwen?”
Allereerst is er een analyserend onderzoek gehouden, hierbij is er van vijftien scholen één uitgebreide analyse gemaakt. Hierin zijn de bouwknopen en de U-waarden van de verschillende scholen te zien.
Uit deze analyse kwamen zeven scholen naar voren die de meest opvallende waarden hadden. Dit kwam door een hoog aantal aan bouwknopen of door hoge U-waarden in de wanden, vloeren en/ of daken. Van deze zeven overgebleven scholen zijn de details erbij genomen die het meeste voorkwamen bij de bouwknopen. De details gingen dan voornamelijk over de funderingsaanzetten, venster- en deuraansluitingen en de dakaansluitingen. Deze details zijn per school bekeken en getoetst aan de basisregels van de EPB.
Daarnaast is er een descriptief onderzoek gehouden, hierbij zijn de meest opvallende waarden vastgelegd om zo per type detail na te gaan wat eraan kan worden verbeterd. Om deze detaillering aan te kunnen passen, worden er ambities vastgesteld door STRABAG. Hiervoor is eerst gekeken naar de gemiddelde U-waarden van alle schoolgebouwen. Deze waarden zijn daarna met tien procent gedaald om zo de ambitiewaarden vast te stellen. Aan de hand van dit vastgestelde ambitieniveau zijn de details EPB-aanvaard gemaakt en getoetst in het programma Trisco. Daarnaast zijn ook de Uwaarden van de isolatie verbeterd per onderdeel van de bouwschil. Als laatste is er ook op vlak van luchtdichtheid gekeken hoe het ambitieniveau behaald kan worden.
Tot slot kan er antwoord worden gegeven op de eerder gestelde hoofdvraag. Om hier een goed antwoord op te geven zijn er nieuwe EPB-berekeningen gemaakt. Door de bouwknopen EPB-aanvaard te maken wordt er gemiddeld 3% gewonnen op het E-peil. Ook bij het verbeteren van de U-waarden wordt er gemiddeld 3% gewonnen op het E-peil. En door de luchtdichtheid volgens de ambitie toe te passen wordt er gemiddeld 6% gewonnen op het E-peil. Als al deze factoren samen worden geoptimaliseerd kan er tot 10% gewonnen worden op het E-peil.
Om ervoor te zorgen dat het onderzoek valide is, is ervoor gekozen om het onderzoek af te bakenen op vijftien schoolgebouwen die in de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. Door reeds opgeleverde projecten te analyseren worden er geen verouderde werkmethoden gehanteerd. Hierdoor kunnen er aan projecten en gegevens dezelfde eisen worden gesteld, als aan de nieuwe producten. Tevens kan er een start worden gemaakt met een eventueel vervolgonderzoek. Hierbij kan gedacht worden aan ander type details om uiteindelijk alle bouwknopen uit een project te halen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBouwkunde
AfdelingDomein Techniek
PartnersSTRABAG Belgium SA, Antwerpen, België
Datum2019-06-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk