De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

We gaan het samen doen!

Een onderzoek naar het betrekken van het sociaal netwerk in de zorg

Rechten:

We gaan het samen doen!

Een onderzoek naar het betrekken van het sociaal netwerk in de zorg

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van SOVAK, locatie Lindonk 89 in Zevenbergen. De begeleiders signaleren dat de cliënten die wonen op de woonvoorziening een klein sociaal netwerk hebben. Het doel van dit onderzoek is achterhalen hoe begeleiders het sociaal netwerk van de cliënten actief kunnen betrekken bij de zorg. De onderzoeksvraag luidt: “Wat hebben de begeleiders van SOVAK nodig om het sociaal netwerk te betrekken bij de zorg aan licht tot matig verstandelijk beperkte cliënten die wonen op Lindonk 89?”. In dit kwalitatief survey zijn resultaten verkregen door middel van literatuuronderzoek en semigestructureerde interviews. De interviews zijn gehouden met cliënten met een licht tot matig verstandelijke beperking en begeleiders, na afloop zijn de interviews getranscribeerd en gecodeerd. Er is geconcludeerd dat er behoefte is aan een eenduidige visie. Op dit moment bestaan er verschillende visies bij begeleiders en cliënten ten aanzien van de samenstelling van het sociaal netwerk en hoe het sociaal netwerk betrokken kan worden. Het grote verschil in antwoorden tussen de respondentgroepen kwam veelvuldig terug in het onderzoek. Een aanbeveling is om het netwerk in kaart te gaan brengen. Verder kwam uit de resultaten dat er behoefte is aan handvaten in het betrekken van het sociaal netwerk. Het aanstellen van een aandachtfunctionaris kan hierbij zinvol zijn en wordt aanbevolen. Het maken van taken- en competentieomschrijvingen wordt aanbevolen, omdat het van meerwaarde kan zijn voor het team. Het zorgt voor een eenduidige visie en geeft de benodigde handvaten om het netwerk op de juiste manier te kunnen betrekken.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingDomein Sociaal
PartnersAmarant, Tilburg
Datum2019-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk