De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bedside briefen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dagelijks vinden op verpleegafdelingen van ziekenhuizen verpleegkundige overdrachten plaats.
Tijdens dit belangrijke moment wordt informatie uitgewisseld over het zorgproces en welzijn van de patiënten. Dit onderzoek gaat over de verpleegkundige overdracht aan het bed, oftewel bedside briefing. De verpleegkundige draagt informatie omtrent het zorgproces van de patiënt over aan de verpleegkundige die start met de dienst. Deze informatie-uitwisseling gebeurt aan het bed van de patiënt. Bedside briefing is een innovatief alternatief in vergelijking met de traditionele overdracht, welke was gericht op de overdracht zonder interventie van de patiënt zelf. Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen op welke wijze patiënten en verpleegkundigen bedside briefen beoordelen. Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd met behulp van twee schriftelijke enquêtes, welke zijn uitgezet op vier verpleegafdelingen in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.
Voor dit onderzoek zijn onder patiënten 160 enquêtes uitgezet en onder de verpleegkundigen 120 enquêtes. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat bedside briefen een verbetering is ten opzichte van de traditionele manier van overdragen, maar nog enkele nadelen bevat. Verpleegkundigen die werkzaam zijn in het UZA vinden het belangrijk om patiëntgericht te werken. Met bedside briefen wordt patiëntgericht gewerkt, doordat de patiënten betrokken wordt tijdens dit proces. Uit dit onderzoek komt naar voren dat patiënten het een nadeel vinden als gesproken wordt in moeilijk te begrijpen medische taal. De waarborging van privacy wordt ook als nadeel omschreven, zowel door patiënten als verpleegkundigen.
De enquêtes die gebruikt zijn voor dit kwantitatieve onderzoek zijn zelf opgesteld en gebaseerd op het onderzoek van McMurray (2011). Doordat de enquête zelf is opgesteld, is de validiteit niet volledig gewaarborgd. De respondenten zijn het eens tot helemaal eens over vragen die positief gekoppeld zijn aan de literatuur. De nadelen die naar voren komen in dit onderzoek zijn dezelfde nadelen zoals beschreven in de literatuur. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat bedside briefen in zijn algemeenheid als voordeel gezien wordt door patiënten en verpleegkundigen. De duur van bedside briefen is beduidend korter dan de traditionele één op één overdracht. In tien minuten kunnen alle patiënten overgedragen zijn aan de verpleegkundige die start met de dienst. Patiënten stellen vragen over hun zorgproces en vullen onvolledige of niet correcte informatie aan, waardoor de veiligheid van de patiënt beter wordt gewaarborgd.
Patiënten ondervinden nog moeilijkheden tijdens bedside briefen. Verpleegkundigen spreken in vakjargon, wat tot gevolg heeft dat patiënten niet begrijpen wat er gezegd wordt en angstig kunnen worden bij het horen van medische termen. De kans bestaat dat patiënten onvolledige informatie niet aanvullen, omdat patiënten niet betrokken worden tijdens dit proces. Wanneer de bedside briefing op twee- of vierpersoonskamers uitgevoerd wordt kan de privacy in het geding komen. Verpleegkundigen dragen geen gevoelige informatie aan het bed over, om de privacy van de patiënt te beschermen.
Kortom, uit dit onderzoek is gebleken dat bedside briefen een positieve invloed op zowel patiënten als op verpleegkundigen heeft. Verpleegkundigen zijn meer ´to the point´ en patiënten voelen zich meer gehoord.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersUniversitair Ziekenhuis Antwerpen
Datum2015-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk