De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Attitude en bejegening bij psychose

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Attitude en bejegening bij psychose

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de mogelijke kloof tussen verpleegkundig handelen vanuit de praktijk en wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen; specifiek met betrekking op attitudegebonden aspecten bij psychotische cliënten in crisis.
De keuze en methoden van het toepassen van interventies zijn essentiële onderdelen van het verpleegkundig beroep. Het ligt dan ook voor de hand dat veel verpleegkundige interventies bestaan uit nieuwe interventies. Toch blijkt dit in de praktijk nogal tegen te vallen. Een veel gehoord geluid is dat verpleegkundigen veel te weinig gebruik maken van interventies, waarvan uit onderzoek blijkt dat ze effectief zijn, of ieder geval effectiever dan de gebruikelijke interventies. Het constateren van deze kloof tussen bestaande kennis aan de ene kant en gebruikte kennis aan de andere kant, is al een aantal jaren een terugkerend thema in de verpleegkundige vakbladen en op verpleegkundige congressen.
Doelstelling
Met de beschrijving van dit onderzoek heb ik het volgende doel getracht te realiseren:
Het in kaart brengen van verschillen in benadering met betrekking tot houdingsaspecten van de verpleegkundige bij psychotische cliënten.
Door middel van kwalitatief beschrijvend onderzoek heb ik geprobeerd het verschil in kaart te brengen tussen de verpleegkundige attitude en bejegening bij psychotische cliënten in de dagelijkse praktijk ten opzichte van de informatie uit de bestaande onderzoeken. Zelf was ik werkzaam op de afdeling waar ik het onderzoek gedaan heb. Ik kan me goed verplaatsen in de betrokkenen en ik heb tevens ervaren wat de verpleegkundigen dagelijks meemaken en welke interventies zij doen.
Eindconclusie
De onderzoeker heeft gekeken naar de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie en welke houdingsgebonden aspecten hierin beschreven worden, aangaande psychotische cliënten. Hieruit kan de onderzoeker concluderen dat men veelal handelt als gevolg van houdingsaspecten vanuit de richtlijn. Uit het laatste wetenschappelijk onderzoek aangaande houdingsgebonden aspecten, blijkt dat ervaringen uit de praktijk en de richtlijn niet erg groot zijn.
Wat naar voren komt als mogelijk verbeterpunt, is het nog meer of anders samenwerken met de cliënt. Met name het opbouwen van een behandelrelatie door voldoende contact en ruimte te geven om zich terug te trekken. Eén en ander vereist een grote inzet van de verpleegkundigen. Het nut van het volgen van richtlijnen en nut van het handelen volgens de laatste ontwikkelingen (Evidence Based Practice) zou nader onderzocht kunnen worden.

De onderzoeker kan concluderen dat de geïnterviewden niet geheel op de hoogte zijn van het bestaan van de laatst ontwikkelde methodes,in de vorm van EBP en de omschreven resultaten in de richtlijnen voor verpleegkundig handelen, op het gebied van interventies bij psychotische cliënten. Mogelijk zou er door verder onderzoek duidelijk kunnen worden of, en bij welke interventies op de crisispsychiatrie, er wel sprake is van een kloof tussen wetenschappelijk ondersteund handelen en handelen vanuit ervaring op de werkvloer. Nu heeft men het idee dat werken volgens een richtlijn inhoudt dat men allemaal op dezelfde manier moet werken als "robotten".

Het onderzoek is een eerste verkenning. Een basis, om vandaar uit verder onderzoek te doen. De onderzoeksgegevens zijn niet generaliseerbaar, gezien het beperkt aantal interviews en geïnterviewden. Wel hebben zowel de literatuurstudie als de interviews, een bijdrage geleverd aan de beeldvorming van de attitudegebonden aspecten bij verpleegkundig handelen bij psychotische cliënten en de kennis aangaande wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen, ter verbetering van de kwaliteit van zorg.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersEmergis, Kloetinge
Datum2010-02-15
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk