De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Optimalisatiestudie afvalwatersysteem RWZI Bath

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Optimalisatiestudie afvalwatersysteem RWZI Bath

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het rapport bevat fictieve optimalisatiemogelijkheden op basis van voorlopige gegevens.

OAS Bath
De optimalisatiestudie naar het afvalwatersysteem van het stroomgebied van de RWZI Bath is een gezamenlijke studie van acht gemeenten uit West-Brabant en het waterschap Brabantse Delta. De afvalwaterketen bestaat uit de rioolstelsels van de gemeenten en het transportsysteem en rioolwaterzuivering (RWZI) van het waterschap.

Doelstelling
Het doel van een OAS is inzicht krijgen in het afvalwatersysteem en onderzoeken welke kansen het systeem biedt voor verdere optimalisatiemogelijkheden op de geplande maatregelen ten behoeve van de basisinspanning. Hierbij moet voldaan worden aan de gestelde milieueisen en andere randvoorwaarden.

Rekenmethodiek
Om de kwaliteit van de optimalisatiestudie te waarborgen is gerekend op kernniveau waarbij de gegevens afkomstig zijn uit één centraal gegevensbestand.

Verkenning afvalwatersysteem
Door middel van het ijken van het systeem is inzicht gekregen in het functioneren van het systeem in de huidige en referentiesituatie. De berekende vuilemissie verschilt maximaal 17% met de aangeleverde informatie in de huidige situatie. In de referentiesituatie is dit verschil 15%.

Huidige situatie
De vuilemissie van het systeem in de huidige situatie is 171.288 kg chemisch zuurstofverbruik (CZV) per dag en voldoet niet aan de basisinspanning die 86.306 kg CZV/j bedraagt.

Referentiesituatie
In de referentiesituatie voldoet het systeem in totaliteit aan de basisinspanning met een vuilemissie van 84.459 kg CZV/j. Op kernniveau blijken vier kernen nog niet te voldoen aan de basisinspanning. Hier zijn aanvullende maatregelen nodig. De totale bouwkosten voor de maatregelen in de referentiesituatie bedraagt EUR 33.252.000,00.

Verkenning optimalisatiekansen
Het verhogen van de pompcapaciteit naar de afnameverplichting van het waterschap heeft een positief effect op de vuilemissie van het afvalwatersysteem. Als men daarbij verhard oppervlak gaat afkoppelen dan wordt dit effect versterkt. Afkoppelen kan in combinatie met een variabele pompcapaciteit zorgen voor een daling van de hydraulische belasting van de RWZI.


Optimalisatiescenario A
Scenario A bevat een maatregelenpakket voor het rioleringsstelsel. Het transportsysteem en de RWZI worden buiten beschouwing gelaten. Met een vuilemissie van 81.204 kg CZV/j van het totale systeem voldoet scenario A aan de basisinspanning. De indicatieve bouwkosten van het betreffende maatregelenpakket bedraagt EUR 27.541.000,00. Dit is een reductie van
EUR 5.710.000,00 ten opzichte van de referentiesituatie.

Optimalisatiescenario B
Scenario B bevat een maatregelenpakket voor het transportsysteem in de vorm van het vergroten van de pompcapaciteiten van de eindgemalen. Het rioolstelsel en de RWZI worden buiten beschouwing gelaten. De ontstane extra hydraulische afvoer wordt tijdelijk geborgen in een afvalwaterbuffer. Ook scenario B voldoet aan de basisinspanning met een vuilemissie van 71.701 kg CZV/j. De indicatieve bouwkosten van het maatregelenpakket bedraagt EUR 11.971.000,00. Een extra studie is nodig over welke aanpassingen nodig zijn in het transportsysteem om de grotere afvoer te kunnen verwerken. Voor deze aanpassingen is dan nog EUR 15.570.000,00 beschikbaar.

Conclusie
Scenario A en B voldoen beide aan de basisinspanning. Tevens wordt er in beide scenario's een kostenreductie behaald ten opzichte van de referentiesituatie. Scenario A heeft de voorkeur boven scenario B omdat dit scenario geen extra studie nodig heeft om te kunnen worden toegepast.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
PartnersTauw bv, Eindhoven
Datum2009-08-27
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk