De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Resten voor de afvalbak?

een onderzoek naar de valorisatie voor de reststromen van suikermaïs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Resten voor de afvalbak?

een onderzoek naar de valorisatie voor de reststromen van suikermaïs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de voedingsmiddelenindustrie worden bedrijven geconfronteerd met reststromen. Met reststromen worden de resten bedoeld die tot stand komen bij de productie maar die niet bedoeld zijn om geproduceerd te worden en niks toevoegen aan het eindproduct. Vele bedrijven zien dit als een probleem door de kosten die er gemaakt dienen te worden voor het afvoeren van deze resten. Andere bedrijven zien dit juist als een kans om de reststromen te valoriseren. Op deze manier wordt er geld aan verdiend en kan een duurzame gedachte worden doorgevoerd.
Ook Farm Pack BV ziet deze kans voor haar product suikermaïs. De huidige toepassing voor de reststromen van maïs is de vergisting, hierbij wordt er energie opgewekt uit de reststromen. Dit levert weinig tot geen geld op en het ‘goede voedsel’ wordt niet langer als voedsel gebruikt. Het doel van het onderzoek is manieren te vinden om de reststroom van suikermaïs te benutten. Tevens dient deze scriptie als eindwerk voor de opleiding commerciële economie. De onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘Hoe kunnen de reststromen van suikermaïs benut worden op een duurzame manier?’
Er is gewerkt volgens het productontwikkelingsmodel van Ottosson (2004). Dit model onderscheidt diverse fasen; intentie, data verzameling, analyse en ideeën generatie. De stappen betreft de verdere implementatie zijn niet uitgevoerd in dit onderzoek.
De data is middels semigestructureerde interviews met experts verzameld. De respondenten zijn verdeeld in drie groepen; onderzoekers, collega bedrijven en de bedrijven die de reststroom daadwerkelijk verwerken. Door middel van de data verkregen uit de interviews zijn er diverse nieuwe toepassingen voor de reststroom tot stand gekomen.
Deze toepassingen zijn in de analyse fase van het onderzoek geanalyseerd door middel van thematische analyse en codering. Vervolgens zijn de gegevens getoetst aan een aantal eisen zoals; het product moet duurzaam geproduceerd kunnen worden, moet gemaakt kunnen worden met kleine aanpassingen aan de huidige productiemachines en het product moet commercieel haalbaar zijn. Deze toetsing resulteerde in een aantal aanbevolen toepassingen.
De aanbevolen toepassingen zijn ingedeeld aan de hand van het model van biobased economy. Dit model onderscheidt vier categorieën van toepassingen. De toepassingen die aanbevolen worden bevinden zich in twee van de vier categorieën namelijk; voeding en chemie&materialen. In de categorie voeding wordt het volgende aanbevolen; veevoeder, kroketten of bitterballen, soepen, ingrediënt bakkerijproducten (gedroogde toepassing), ingrediënt petfood (gedroogde toepassing). In de categorie chemie&materialen wordt aanbevolen; pelleteren (gedroogde toepassing), bodembedekker voor het duivenhok (gedroogde toepassing), kleurpigment. Voor de meeste toepassingen dient Farm Pack BV echter zelf een afzetmarkt te vinden buiten haar bestaande klanten om.
Toepassingen zouden sneller rendabel zijn als het drogen van het product op een goedkopere manier kan. Investering en ontwikkeling moet dus plaatsvinden op het gebied van het drogen van de maïs.
De beste kans om direct toe te passen voor Farm Pack BV is het afzetten van de reststroom als veevoeder, dit zal zich lonen vanaf 500 ton reststroom.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersFarm Pack B.V, Kapelle
Datum2014-07-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk