De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rots & Water training

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Rots & Water training

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoeksverslag staan de effecten van de Rots & Water training op de weerbaarheid van de leerlingen van Regionale Scholengemeenschap ’t Rijks (’t Rijks) beschreven. De Rots en Water training is een psychofysieke training voor jongens en meisjes. Het programma kan beschouwd worden als een weerbaarheidsprogramma en als een effectief anti-pest-programma. Het programma heeft meervoudige doelstellingen en een breed pedagogisch perspectief waar de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden samen gaan met de training van weerbaarheid. Binnen de training worden er mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven (Gadaku instituut- Rots & Water instituut NL, z.d.). De Rots & Water training wordt sinds dit jaar aangeboden binnen ’t Rijks. Binnen ’t Rijks is er nog geen onderzoek gedaan over deze training. Vanuit het zorgteam kwam de opdracht om de effecten van deze training te onderzoeken, zodat het zorgteam weet of deze training aansluit bij de doelgroep van ’t Rijks. Dit wordt onderzocht aan de hand van de volgende centrale onderzoeksvraag: op welke manier beïnvloedt de Rots & Water training de weerbaarheid van de leerlingen, van 13 tot en met 15 jaar, van ’t Rijks in Bergen op Zoom? Om deze centrale vraag te beantwoorden zijn de volgende vier deelvragen opgesteld:
1. Op welke manier beïnvloedt de Rots & Water training de leerlingen van ’t Rijks in Bergen op Zoom kijkend naar de vier thema’s binnen de Rots & Water training?;
2. Hoe ervaren de leerlingen van ’t Rijks in Bergen op Zoom de Rots & Water training?;
3. Hoe participeren de leerlingen van ’t Rijks in Bergen op Zoom aan het einde van de Rots & Water training in een groep?;
4. Op welke manier wordt de geleerde kennis, vanuit de Rots & Water training, door de leerlingen van ’t Rijks in Bergen op Zoom toegepast?

Het onderzoek betreft een beschrijvend kwalitatief onderzoek en is tevens inductief. Vanuit de literatuurstudie is het theoretisch kader gevormd, waaruit topics voor interviews en observaties zijn gevormd. Aan de hand van deze topics zijn de interviews en observaties uitgevoerd. Aan de hand van een kwalitatieve survey, gebruikmakend van observaties en interviews, is er data verzameld. Met behulp van data-analyse zijn de resultaten samengesteld. In de discussie worden de resultaten vergeleken met de bestudeerde literatuur. De conclusies komen voort uit de hoofdstukken resultaten en discussie.

Er kan geconcludeerd worden dat de weerbaarheid van de respondenten is verhoogd. Hierbij is gekeken naar de definitie van weerbaarheid die is gesteld door Freerk Ykema(Ykema F. , z.d.). Opvallend was wel dat de positieve ervaringen en de opgedane kennis, horend bij de doelstellingen, achterbleven. Dit was terug te zien in de resultaten van de deelvragen. De leerlingen gaven aan bij drie van de vier thema’s geen groei te hebben ervaren. Daarnaast viel de groepssamenstelling op, deze kwam niet overeen met de gestelde eisen binnen de training. Aan het einde van het verslag worden er nog aanbevelingen gedaan.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersRSG 't Rijks, Bergen op Zoom
Datum2015-06-24
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk