De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ondervoeding en screening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ondervoeding en screening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding en onderzoeksvraag: Volgens Stuurgroep Ondervoeding (2010) zijn in ziekenhuizen 25 tot 40% van de patiënten ondervoed. Uit cijfers van het ADRZ is gebleken dat 79,6% van de patiënten bij opname wordt gescreend. Er zijn 1,8% matig ondervoede en 5,3% ernstig ondervoede volwassenen. Nog maar de helft van de ernstig ondervoede patiënten heeft op de vierde dag een adequate eiwitinname (Vader, 2011). Ondervoeding kan veel gevolgen met zich meebrengen, maar het probleem wordt onderschat. Hieruit komt de volgende onderzoeksvraag: "In welke mate voeren verpleegkundigen/verzorgenden op de afdelingen interne geneeskunde en chirurgie van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes de juiste zorg uit rondom ondervoeding en hebben zij kennis over ondervoeding en screenen hierop?" Methoden: Door middel van een literatuurstudie is informatie verzameld over screenen en ondervoeding in ziekenhuizen. Dit is een kwantitatief onderzoek, met behulp van enquêtes zijn gegevens verzameld onder 41 verpleegkundigen en verzorgenden op de afdelingen interne geneeskunde en chirurgie. De gegevens zijn daarna geanalyseerd in SPSS. Resultaten: De enquête is ingevuld door 36 verpleegkundigen/verzorgenden, door drie voedingsassistenten en twee verpleegkunde stagiaires. Van de 41 respondenten heeft 46,3% geen of maar één fout gemaakt bij de kennisvragen. Dus 53,7% heeft twee of meer vragen fout. Echter vindt 75,6% dat ze voldoende kennis hebben. Screenen op ondervoeding wordt niet altijd uitgevoerd. Wel is 73,2% van de respondenten tevreden over de uitvoering van de SNAQ en 80,5% denkt dat het resulteert in een verbeterde voedingstoestand van de patiënt. De zorg rondom ondervoeding, zoals het noteren van het gewicht en andere bevindingen met betrekking tot de voedingstoestand in het dossier wordt door respectievelijk 87,8% en 95,1% goed uitgevoerd. Discussie: Voor de afdeling interne geneeskunde zijn de resultaten representatief omdat daar 30 enquêtes zijn ingevuld en er ook ongeveer 30 verpleegkundigen werken. Voor de afdeling chirurgie niet, daar zijn 11 enquêtes ingevuld en meer dan 30 verpleegkundigen werkzaam. Door het totale aantal van 41 enquêtes zijn de resultaten ook niet representatief voor het gehele ziekenhuis of voor heel Nederland. Conclusies: Er kan geconcludeerd worden dat de uitgevoerde zorg rondom ondervoeding en screening en de kennis over ondervoeding nog niet optimaal is bij de respondenten. Aanbevelingen: Het wordt aanbevolen om een dergelijk onderzoek nogmaals uit te voeren onder een grotere populatie verpleegkundigen van meer verschillende afdelingen en verschillende ziekenhuizen, zo wordt het meer betrouwbaar en representatief. Op de afdelingen die nu onderzocht zijn, zou het goed zijn dat de verpleegkundigen zelf hun kennis meer op peil brengen of eventueel een bijscholing te geven voor de verzorgenden en verpleegkundigen om hun kennis op het goede niveau te krijgen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersAdmiraal De Ruyter Ziekenhuis, Goes
Datum2012-08-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk