De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Loyale sponsoren in beeld

factoren die de loyaliteit van sponsoren beïnvloeden bij V.V. Zeelandia Middelburg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Loyale sponsoren in beeld

factoren die de loyaliteit van sponsoren beïnvloeden bij V.V. Zeelandia Middelburg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen het onderzoek is onderstaande probleemstelling opgesteld:
‘’Tot op heden heeft V.V. Zeelandia Middelburg een onvolledig beeld van haar sponsoren. Hierdoor kan men niet inschatten welke factoren invloed hebben op de relatie en loyaliteit tussen sponsoren en de voetbalvereniging. Wanneer V.V. Zeelandia Middelburg investeert in een onderzoek waarbij factoren onderzocht worden die de loyaliteit van sponsoren beïnvloeden, kan men hiermee de relaties met sponsoren versterken. Ook kan hiermee de loyaliteit van sponsoren vergroten wat invloed heeft op het imago en de financiën van de voetbalvereniging.’’
Onderstaande centrale vraag is opgesteld, waar antwoord op gezocht wordt binnen dit onderzoek:
‘’Welke factoren hebben invloed op de loyaliteit van sponsoren bij V.V. Zeelandia Middelburg?’’
Voor het onderzoek van V.V. Zeelandia Middelburg zijn de volgende deelvragen opgesteld:
1) ‘’Wat is de invloed van relatiekwaliteit op de loyaliteit van sponsoren bij V.V. Zeelandia Middelburg?’’
2) ‘’Wat is de invloed van vertrouwen, commitment, tevredenheid, servicekwaliteit en samenwerking op de relatiekwaliteit tussen sponsoren en V.V. Zeelandia Middelburg?’’
Voorafgaande aan dit onderzoek zijn onderstaande hypotheses opgesteld:
H1: Relatiekwaliteit heeft een positieve invloed op loyaliteit.
H2: Vertrouwen heeft een positieve invloed op de relatiekwaliteit tussen voetbalvereniging en sponsor.
H3: Commitment heeft een positieve invloed op de relatiekwaliteit tussen voetbalvereniging en sponsor.
H4: (Effectieve) Communicatie heeft een positieve invloed op de relatiekwaliteit tussen voetbalvereniging en sponsor.
H5: Tevredenheid heeft een positieve invloed op de relatiekwaliteit tussen voetbalvereniging en sponsor.
H6: Servicekwaliteit heeft een positieve invloed op de relatiekwaliteit tussen voetbalvereniging en sponsor.
H7: Samenwerking heeft een positieve invloed op de relatiekwaliteit tussen voetbalvereniging en sponsor.
Middels een vragenlijst zijn verschillende data verzameld. Er zijn via een mail honderdtien sponsoren benaderd en hiervan waren tweeëndertig respondenten bereid de vragenlijst, bestaande uit zeven algemene vragen en zesenveertig stellingen, in te vullen. Dit komt neer op een responspercentage van 29,1%. Zesenveertig stellingen zijn beantwoord op een 7-punt Likertschaal, waarbij men middels antwoordschalen van 1 t/m 7 kan antwoorden. Hierbij staat ‘1’ voor helemaal mee oneens en ‘7’ voor helemaal mee eens.
Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat relatiekwaliteit een positieve invloed heeft op loyaliteit. Bovendien hebben commitment en samenwerking weer een positieve invloed op relatiekwaliteit. Dit wil zeggen dat onderstaande hypotheses bevestigd zijn. De overige hypotheses zijn verworpen.
H1: Relatiekwaliteit heeft een positieve invloed op loyaliteit.
H3: Commitment heeft een positieve invloed op de relatiekwaliteit tussen voetbalvereniging en sponsor.
H7: Samenwerking heeft een positieve invloed op de relatiekwaliteit tussen voetbalvereniging en sponsor.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommerciële Economie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Business, Vitality & Hospitality
PartnerV.V. Zeelandia, Middelburg
Datum2015-08-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk