De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Building Information Modelling

Onderzoek naar de implementatie van Revit in de werkmethodiek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Building Information Modelling

Onderzoek naar de implementatie van Revit in de werkmethodiek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Architecten Alliantie schafte in 2010 de BIM-modelleersoftware Revit aan. Men was toen en is nog steeds van mening dat het ten goede komt aan de huidige werkmethodiek. Het probleem is namelijk dat er weleens conflicten ontstaan tijdens de uitvoeringsfase. Gesteld kan worden dat Revit hier een oplossing voor kan zijn. Na de aanschaf zijn er in de loop van de tijd een aantal pilotprojecten gedraaid met Revit, maar al snel bleek dat er behoefte is aan een werkmethodiek om een project uit te werken. Om die reden wordt de BIM-modelleersoftware door Architecten Alliantie niet toegepast in de praktijk. Het onderzoek heeft zich daarom vooral gericht op Revit, met als doel dat de omschakeling van het werken in 2D naar BIM vergemakkelijkt wordt. Hierdoor kunnen uiteindelijk projecten in 3D inzichtelijker gemaakt worden. Het onderzoek uit zich in een Revit handleiding en een roadmap ten behoeve van het werken in een BIM-omgeving. De vraagstelling van het onderzoek kan in het kort worden beschreven als:
Wat is het stappenplan ten behoeve van Architecten Alliantie voor de implementatie van Revit in de huidige werkmethodiek?
Aangezien de onderzoeksvraag een open vraag is, is er sprake van een kwalitatief onderzoek. De informatie daartoe is verkregen door een bronnenonderzoek, een documentanalyse en interviews met ervaringsdeskundigen in BIM.
De eerste stap die is gezet in het onderzoek was het inzichtelijk maken van de huidige werkmethodiek. Duidelijk is geworden dat het 2D tekenwerk wordt opgezet en afgestemd op externe partijen met behulp van onderleggers en lijnen waar geen informatie aan is gekoppeld. De tekeningen doorlopen voornamelijk het traditionele bouwproces met versies die zijn ingericht naar de fase waarin Architecten Alliantie zich op dat moment bevindt.
Aan de hand van deze gegevens zijn doormiddel van een SWOT-analyse en een BIM-Quickscan de ontwikkelpunten bepaald. De af te leggen route in de roadmap legt de focus op de ontwikkelpunten:
organisatie, tools, partners en informatiestromen.
De BIM-werkmethodiek die hier invulling aan geeft is een geïntegreerde manier van werken met modelleerniveaus volgens de principes van: ‘As Wished’, ‘As Ordered’, ‘As Promised’ en ‘As Built’.
Waarbij tijdens de voorbereidende fases afspraken worden gemaakt met de betrokkenen over hoe de informatie wordt vastgelegd. Het stappenplan voor de omschakeling naar deze BIMwerkmethodiek is als volgt opgezet:
Stap 1: Intern (Little BIM) een project in Revit uitwerken, volgens de handleiding, tot LOD 200 niveau parallel aan een lopend project dat in ADT wordt uitgewerkt;
Stap 2: Intern (Little BIM) een project in Revit uitwerken, volgens de handleiding, tot LOD 300 niveau parallel aan een lopend project dat in ADT wordt uitgewerkt;
Stap 3: Met de ervaring van voorgaande stappen een BIM-protocol opzetten met het oog op de uitwisseling van IFC aspectmodellen;
Stap 4: Een BIM-proces doorlopen waarbij het aspectmodel opgezet wordt tot niveau dat noodzakelijk is en afgestemd wordt op aspectmodellen van de betrokken partijen.
In een BIM-proces ligt de focus op de kwaliteit van het model en de voordelen die het biedt omtrent het ruimtelijk inzicht en de samenwerking met partijen. Nadat Revit bureau specifiek is, kunnen afspraken gemaakt worden met andere partijen over het verwerken van informatie. Een geïntegreerde manier van werken in combinatie met de inzichtelijkheid van projecten in Revit zorgt er voor dat conflicten voorkomen worden. De implementatie voor Architecten Alliantie begint met het los durven laten van de huidige werkmethodiek en de output daarvan. Uiteindelijk is de implementatie een veranderingsproces waarbij de focus ligt op Mens en Cultuur.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie voor Technologie & Innovatie
PartnersArchitecten Alliantie B.V., Goes
Datum2017-06-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk