De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Klantbehoeften in de kinderopvang

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Klantbehoeften in de kinderopvang

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen biedt met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouders opvang aan kinderen in de leeftijd van nul tot dertien jaar. Ze streeft ernaar opvang te bieden die dichtbij de wensen en behoeften van ouders ligt. De laatste jaren heeft Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen te kampen met tegenvallende resultaten.

Door bezuinigingsmaatregelen vanuit de overheid en stijgende werkloosheid staan de resultaten van kinderopvangorganisaties door het hele land onder druk. Om het aanbod beter op de klant af te kunnen stemmen is inzicht in de behoeften gewenst. Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen had geen duidelijk beeld van de wensen en behoeften van klanten, daarom heeft ze een onderzoek naar de klantbehoeften en wensen laten uitvoeren. Het doel van dit onderzoek was inzicht te verkrijgen in de klantbehoeften om het dienstenaanbod en de positionering toe te kunnen spitsen op de wensen en behoeften van klanten. Hiertoe werd antwoord gegeven op de volgende centrale vraag:

Welke behoeften hebben ouders die juist wel of niet voor Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen kiezen, en is dit verschillend voor ouders woonachtig in de grensregio's?

Om tot beantwoording van deze vraag te komen zijn de behoeften van twee groepen onderzocht. De eerste groep bestond uit ouders die voor Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen hebben gekozen, de tweede groep bestond uit ouders die voor Belgische kinderopvang hebben gekozen. Er is gekozen voor kwalitatief onderzoek om tot een dieper begrip van de klantbehoeften te komen. Het blijkt dat klanten vaak niet kunnen aangeven waar zij behoefte aan hebben, er wordt dan gesproken van verborgen behoeften. Dit zijn vaak de behoeften die in het eindproduct als belangrijk worden gezien maar die klanten vooraf niet konden benoemen. De repertory grid techniek is in dit onderzoek als basis genomen omdat via deze techniek verborgen behoeften inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Er zijn per groep 10 interviews afgenomen. De data zijn in drie stappen geanalyseerd. Eerst zijn de gelijke constructen gecategoriseerd. Dit is in samenwerking met een medestudent gedaan om de betrouwbaarheid van de categorieën te waarborgen. Daarna zijn de constructen per groep uitgewerkt in een categorietabel. Tenslotte zijn per groep de key constructen geïdentificeerd. Door de key constructen te toetsen aan de transcripten kon worden vastgesteld welke behoeften ouders hebben en of dit verschillend is voor ouders woonachtig in de grensregio's.

Het bleek dat niet grensregio klanten van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen behoefte hebben aan goedkopere opvang en opvang op één integrale locatie. Voor klanten uit de grensregio bleken ook de behoefte aan goedkopere opvang en opvang op één integrale locatie van belang, maar juist ook de behoefte aan opvang binnen de gemeenschap. Klanten van het Belgisch schooltje bleken met name behoefte te hebben aan goedkopere opvang, flexibelere opvang en educatieve opvang. Daarnaast ook aan meer persoonlijke aandacht voor het kind en aan leidsters die gedisciplineerd opvoeden. Vanwege deze voordelen gaven ze aan bereid te zijn om een verdere afstand te rijden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommerciële Economie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersKinderopvang Zeeuws-Vlaanderen
Datum2015-08-31
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk